EASA Part 66 V.S. ICAO type I/II flyteknikersertifikat
Publisert: 22.03.10
Takk til NFO representantskapet for tilliten de har gitt ved å velge meg til et så viktig verv som leder forTU(Teknisk Utvalg). Takk til Simon som har styrt skuta de siste årene. Han vil fortsatt ha kontroll over det internasjonale arbeidet som leder av AEI tekniske komité, ATAC.
Takk til tidligere medlemmer av TU og AEI som har stått på slik at flyteknikeren i Europa faktisk fortsatt har et personlig flyteknikersertifikat. Det er ingen selvfølge i EASA landene!

Under skal jeg forsøke å klargjøre noen uklarheter om forskjellene mellom ICAO og EASA flytekniker sertifikater.
Sertifikater


Selv mange år etter at Norge valgte å implementere EASA,s regelverk for
flytekniske sertifikater dukker det ofte opp problemstillinger som gjaldt for ICAO sertifikater og ikke for dagens Part 66 AML(Aircraft Maintenance Licence).

De ”gamle” ICAO flyteknikersertifikatene ga den enkelte flyteknikeren rettigheter til å utstede vedlikeholds og luftdyktighetsattest på alle de flytypene som teknikeren hadde fått typetrening på og som var listet i sertifikatet. Andre rettigheter som luftfartsmyndighetene hadde autorisert den enkelte flyteknikeren til, slik som kompassving, taksing og radiokommunikasjon var også listet i ICAO sertifikatet. Hver enkelt flytekniker var da personlig ansvarlige for at alt påkrevet vedlikehold ble utført på flymaskinen som de attesterte for.

En EASA Part 66 AML gir ikke lenger flyteknikeren alle disse rettighetene. Rettighetene er nå flyttet fra den enkelte flytekniker til en vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent av luftfartsmyndighetene til å utføre vedlikehold på fly, i henhold til EASA Part 145 verkstedsforskrifter. Hvis du har et arbeidsforhold hos en Part 145 organisasjon, det være seg ansatt eller innleid, så kan de gi deg rettigheter til å utstede CRS(Certificate of Release to Service) på flytyper eller deler av flytyper som du har listet i din Part 66 AML. Teknikeren er ansvarlig for at pålagt arbeid utføres i henhold til godkjente prosedyrer og underlag som skal være tilgjengelig og at arbeidet utføres av godkjent personell. Dette gjelder også kompassving, taksing og radiokommunikasjon. De som tidligere hadde slike rettigheter i sitt ICAO sertifikat har fått disse overført inn i sin ”nye” Part 66 AML. Disse rettighetene som står listet i Part 66 AML har i dag ingen praktisk betydning for flyteknikere som arbeider for en Part 145 organisasjon, da det er de som gir deg dine CRS rettigheter.

Mange lurer også på om sertifikatet går ut på dato hvis man ikke utfører sine rettigheter som flytekniker over en periode. Det ”gamle” ICAO sertifikatet ble ugyldig hvis man ikke utførte sine rettigheter i en periode på minimum 1 år i løpet av de siste 2 årene. En EASA Part 66 AML skal fornyes hvert 5. år, men det stilles ikke krav til dokumentert praksis. Hvis sertifikatet er gått ut på dato, kan du fornye sertifikatet når du selv ønsker det. Men dine CRS rettigheter i Part 145 organisasjonen du har ditt arbeidsforhold hos må derimot holdes ved like. Her er kravet at man skal ha gyldig AML og utført sine rettigheter som tekniker i minimum 6 måneder i løpet av de siste 2 årene. Dette innebærer at hvis du for eksempel går over i en ren administrativ stilling så vil dine CRS rettigheter bli inndratt etter ca. 18 måneder. Hvis du så ønsker å få tilbake dine CRS rettigheter, krever Part 66, 6 måneder med praksis eller ny typetrening. Verre er det ikke! I noen typer stillinger, som for eksempel for flyteknisk instruktører og vedlikeholdsplanleggere kan kravet til praksis over 2 år reduseres helt ned til 20 % for at personellet kan beholde sine CRS rettigheter. Men husk! For å kunne ha CRS rettigheter på luftfartøy, så må man ha gyldig Part 66 AML. Du kan ikke ha CRS rettigheter som går ut over gyldighetsdatoen i sertifikatet.

For de som er virkelig bekymret for å miste sitt flyteknikersertifikat, så bør dere lese Part 66, Anex III, SUBPART F, 66.B.500, REVOCATION, SUSPENSION OR LIMITATION OF THE AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE.

Her står det som følger!

The competent authority shall suspend, limit or revoke the Aircraft Maintenance Licence where it has identified a safety issue or if it has clear evidence that the person has carried out or been involved in one or more of the following activities:

1. Obtaining the aircraft maintenance licence and/or the certification privileges by falsification of submitted documentary evidence.

2. Failing to carry out requested maintenance combined with failure to report such fact to the organisation or person who requested the maintenance.

3. Failing to carry out required maintenance resulting from own inspection combined with failure to report such fact to the organisation or person for whom the maintenance was intended to be carried out.

4. Negligent maintenance.

5. Falsification of the maintenance record.

6. Issuing a certificate of release to service knowing that the maintenance specified on the Certificate of Release to Service has not been carried out or without verifying that such maintenance has been carried out.

7. Carrying out maintenance or issuing a Certificate of Release to Service when adversely affected by alcohol or drugs.

8. Issuing Certificate of Release to Service while not in compliance with this Part.

Artikkelen er en grov forenkling av et komplisert regelverk, men bør kunne dekke NFO,s medlemmers problemstillinger.

Sverre Fjørtoft
Leder NFO/TU