Nytt fra NFO`s lokalavdelinger og AEI.
Publisert: 29.03.10
Nå er det en stund siden det har kommet ut oppdatert nytt fra avdelingene.
Dette skyldes at vi har vært i en overgangsfase mellom forrige og nåværende webredaktør.
Sertifikater


SAS:

Ikke noe revolusjonerende. Når det gjelder Vest Link har man bedt om
forhandlinger i henhold til hovedavtalen.
Det jobber 3+3 på kontrakt i BGO. Av disse skal 3 tilbakeføres til GEN i løpet av
våren, de tre andre har lengre kontraktsperiode.
Det meste er avhengig av utfasingen av F50, her er mye usikkerhet.
Vi har fått kronen!

Widerøe

Prosjekt omorganisering mellom BASE og LINE har vært i gang en stund, til nå har man fått til lite, er i ferd med å avsluttes.
Også i WF er det kommet lite info om Vest Link forandringene. Det er snakk om å dedikere 2 Q300 og 1 Q400 til dette.
WF ser for seg 6 nye teknikere til Vest Link, 2 på Torp og 4 i BOO.
Siste nytt i denne saken er at endelig avgjørelse er utsatt pga. at for få styrmenn fra SAS har sagt seg interesert i å begynne i WF (Red anm).
WF har fått konsesjonen på Finnmark.
Man har så vitt begynt forberedelsene til lokale forhandlinger. Det er et ønske om å kunne slå sammen lokale og sentrale forhandlinger.

Norwegian

Har fått 9 nye medlemmer i CPH, venter på å få inn 3 til.. 1 skal ansettes i Ålborg.
Får 2 nye fly før helgen, (6.-7. mars ,red anm.). Det kommer 5 nye 737 800 i løpet av våren.
Man jobber med hangar problematikken på GEN og ser på forskjellige løsninger.
Det vil bli montert EFB(ekstern link) i hele flåten.
Dubai rutene går bra.
Man vil kjøre B2 kurs for 16 mann.
NAS trenger folk.

AEI - Aircraft Engineers International

Sverre drar på Work Shop i Køln 16/3. Tord står på i sitt felt i Working Group.
Det er litt turbulens rundt kongressen i Hamburg, men det jobbes med saken.