Tarifforhandlingene 2010
"Publisert: 20.05.10
Rundt klokken 22.00 torsdag kveld ble det enighet i de sentrale tarifforhandlingene mellom NFO og NHO Luftfart. Forhandlingene har pågått siden NFOs krav ble avlevert til NHO på mandag klokken 15.00.

I år var det ikke store forventninger til resultatet av forhandlingene. Flyselskapene har lenge hatt anstengt økonomi. I tillegg kom askeskyen svært ubeleilig.
Logo NFO - NHO

NFO har som en ansvarlig organisasjon insett hvilken vanskelig situasjon
luftfarten befinner seg i, og tatt dette inn over seg i forhandlingene.
Forhandlingsutvalget valgte å ikke sende resultatet ut på uravstemning, men å
akseptere resultatet slik det fårelå. I de sentrale forhandlingene er det ikke
snakk om penger direkte, dette tas i lokale forhandlinger. I de sentrale
forhandlingene er det tekstene i Flyteknkeroverenskomsten det forhandles om.
Det er reguleringer av arbeidstider, skift, overtid og tilegg for dette. Vi har fått
den vanlige krona pr. time i generelt tillegg fra 1/4, i tillegg kommer 0,50/time i en likelønnspott som vil bli fordelt 1/7. Vi har fått endringer på noen tillegg for skift og små økninger på div. tillegg.
For detaljer kontakt din lokale tilitsvalgte.

På vegne av forhandlingsutvalget i NFO
Jan-Kristian Hansen