Nytt fra NFO`s lokalavdelinger
Publisert: 16.06.10
Litt nytt fra avdlingene, fremlagt på sentralstyremøtet 2. juni.
Sertifikater
NFO avd. Norwegian

Det er innført ansettelses stopp etter Vulkan utbruddet, men vil nok trenge
enda flere teknikere i fremtiden grunnet fortsatt ekspansjon.
Det er midlertidig ansatt 2 teknikere frem til jul, men vi håper de får fast før
den tid.
Det er utlyst 4 skiftleder stillinger samt 1 MCC stilling internt.
I TRD og BGO er baseansvarlig blitt ført over til dagtid.
Base WAW legges ned, og 2 teknikere får muligens tilbud om jobb i CPH eller STO.


NFO avd. Widerøe

Driften går bra, økonomien sånn noenlunde.
Widerøes har hatt en del aske problemer.
Spare programmet har gått sin gang.
Bedriften vil fjerne betalt spise pause på dagtid.
Forhandlinger rundt Vest Link er i gang, startet første flygninger 1/6.

NFO avd. SAS

Omorganiseringen er fullført, nå er det en direktør for Norge. Man holder på med strukturen under, Erik Sannerud er teknisk direktør i Norge.Hoved administrasjon for teknisk er i STO.
Det blir samme arbeidstids ordning i Norge og Danmark.
Omlegging i forbindelse med Vest Link, det kan bli en ordning i samme retning som den for flygende personel. NFO Avd. SAS anbefaler at dette gjøres i et samarbeid med NFO avd. WF for å unngå overtallighet i avdelingene.
14 juni blir det møte om SKOP.
Det skal lages liste om type kurs på nytt.
Lagleder ordningen går videre.
Ny lønnstabell blir satt opp på mandag 7/6.
Fly overhalt i Telaviv kommer hjem med mye snag og HIL.
SGS vil ikke bli outsourced.
HIL er stabilt i Norge.