Part-145 Kurs Hoofddorp 21.-22. Maj
Publisert: 28.08.10
Undertecknad och Tord Holen var den 21-22 Maj i Hoofddorp Amsterdam på Part-145 kurs hos JAA Training Organisation.
Första dagen började med en presentation av all närvarande, majoriteten av deltagarna kom från Scandinavium och jobbade i part-145 organisation, men det fanns även deltagare från CAA och tillverkning.
EASA  logo
Vi fick sedan en genomgång av hur regelverket är uppbyggt med ”Commission Regulations”, ”Implementing Rules”, ”AMC” och ”GM”. Sedan löpte det på paragraf efter paragraf, genom hela Commission regulation 2042/2003 Annex II och AMC Part-145. Ibland kändes det som om man kunde suttit och läst detta själv för det var inte någon djupare genomgång av paragraferna utan instruktören läste mestadels innantill. Men han tog de bitar som han ansåg var mer viktiga och som det ofta uppstår frågor kring lite djupare.

På dag två fortsatte vi med genomgång av GM Part-145 och sedan hade vi grupparbete. Vi blev indelade i grupper om 6 man och skulle därifrån besvara diverse frågor från regelverket. Detta presenterade vi senare inför alla innan vi fortsatte med nytt grupparbete. Denna gång fick vi två frågor, ”What is quality” och ”Is safety negotaible”, även detta presenterade vi inför kursdeltagarna. Men denna gång så skilde sig svaren desto mer.

Jag måste ändå säga att kursen var väldigt givande, speciellt för mig som inte tidigare varit så insatt i helheten av regelverket. Jag fick större kunskap om reglerna och lärde mig var och hur jag skall hitta den informationen jag söker.

Fredrik Otterdahl, NFO Teknisk Utvalg