NFO avd. SAS tillitsvalgte på kurs i nye pensjonsregler
Publisert: 09.09.10
Mandag 30. august stilte 13 tillitsvalgte fra NFO avd. SAS til kurs, for å få en innføring i nye pensjonsordninger gjeldene fra 2011. Vi hadde fått låne et møterom i det flotte huset til våre venner i NKF (Norsk Kabin Forening), midt i Oslo sentrum. At interessen var stor, skyltes nok at mange teknikere i SAS nærmer seg pensjonsalder. Gjennomsnittsalderen på teknikerkorpset i SAS er 49 år.
SAS pensjonskurs
Pensjon og pensjonsregler er et omfattende og innfløkt tema. Advokat Jan
Erling Nilsen forsøkte iherdig å få banket inn i hodene våre alle de forskjellige
reglene som gjaldt. Avhengig av fødselsår, overgangsordninger,
levealderjustering, delingstall, tjenesetepensjon, servicepensjon,
innskuddsbasert, ytelsesbasert, OTP, AFP, folketrygd med mer. Tungt og
vanskelig stoff.

Hele intensjonen med de nye pensjonsreglene er at staten skal få redusert sine utgifter til pensjon med 3% fra 2011. Reglen om at man regnet pensjonsgivende inntekt som et snitt av dine beste 20 år, blir endret til at 18,1 % av hvert års inntekt gjennom hele den yrkeskaktive perioden legges til grunn for din pensjon.

Alle kan gå i pensjon når de er 62 år. Man må ikke nødvendigvis være med i en AFP ordning, men økonomien for de som ikke er med i en AFP ordning er så dårlig at de fleste ikke har råd til dette. I SAS har vi en egen ytelsesbasert tjenestepensjon som i dag sikrer oss at vi vil få et sted mellom 66 til 70 % av sluttlønnen, avhengig av når du begynte i firmaet. Går du av med pensjon før fylte 67 år, kan du i tillegg til pensjon tjene så mye du vil opptil 12 G. Den nye folketrygden vil årlig bli justert med 0,75 % av gjennomsnittelig lønnsvekst. Det betyr at ytelsene ikke vil holde tritt med lønnsveksten, noe som har vært vanlig frem til i dag. Skattereglene for pensjonister vil bli innskjerpet. Summa summarum er at de aller fleste vil få en dårligere pensjon med den nye ordningen. (Gjennomsnittlig levealder i Norge er
84,2 år).

Som en svarte etter og ha blitt spurt, om han var blitt noe klokere etter kurset : Jo da, han var like forvirret, bare på et høyere nivå.

Knut Grønskar