Solakonferansen 2010
Publisert: 21.09.10
14. og 15. september var det dags for årets Solakonferanse, den 24. i rekken. Som vanlig ble konferansen åpnet av Håkon Rege, ordfører i Sola Kommune. I år var arrangementet flyttet til det nye Rica Airport Hotell, som ligger vegg i vegg med ekspedisjonsbygget på Sola. 111 deltagere hadde funnet veien til årets konferanse.
Laharhus,Kleppa og Lothe
Paneldebatt med
Samferdselsministeren
Åpningsforedraget ble holdt av statsråd
Magnhild Meltveit Kleppa. Hun slo fast
at mulighetene for særnorske unntak
fra EU – EASA reglene var små, men
ikke umulig. Kryssubsidiering vil fortsette,
det overføres i dag 1 milliard NOK fra
lønnsomme flyplasser for å kunne
opprettholde et rutetilbud i utkant Norge.
Staten vil også fortsette sin politikk med
kjøp av ulønnsomme ruter. Privatdrevne
flyplasser som Torp og Rygge, bidrar         Paneldebatt, fra venstre: Otto Lagarhus, Ragnhild Meltveit Kleppa   og Torbjørn Lothe.
ikke til fellesskapet når det gjelder
kryssubsidiering, dette er konkurransevridene. Statsråden hadde stor tro på SAS som selskap, selv om utfordringene var store. Widerøe er en utrolig viktig operatør i Norge.
Direktør i NHO luftfart, Thorbjørn Lothe, tok for seg avgiftspolitikken i norsk luftfart, og i sær ordningen med kryssubsidiering. En rekke særnorske avgifter tynger norsk luftfart, og svekker konkurranseevnen. Otto Lagarhus fulgte opp med en bekymringsmelding hvor han var redd for at EU/EASA lagde så mange nye lover, og forordninger at Europeisk luftfart var i ferd med å manøvrere seg ”out of business”. Beslutningsprosessen i EASA motvirker enkelhet, og utvikling av regelverket. Når EASA bygges opp til å ta over mange av de oppgavene de nasjonale tilsynene hadde hatt til nå, så må landenes luftfartstilsyn reduseres tilsvarende. Vi trenger ikke dobbelt byråkrati. Klar tale fra en tidligere luftfartsdirektør.

Den sittende regjeringen har ønske om lyntog mellom de største byene i landet. Dette ville klart påvirke volumet på antall reisende med fly, det er disse strekningene som i dag sørger for tilskudd til alle underskuddsflyplassene i Norge. Vil det bli aktuelt å ilegge togbillettene ekstraavgift for at vi fortsatt skal kunne opprettholde flyrutene til utkantnorge? Statsråden hadde ikke noe klart svar på dette.

Man kom også inn på den forskjellige praktisering av EASA regelverket. Det ble utrykt bekymring for ”greske” tilstander i enkelte land. Andre land lå godt ut på andre siden, med Norge i en særstilling som det landet med den strengeste tolkningen av regelverket. Også avgiftene på samme tjenester spriker stort i fra land til land. Det kom klart og tydelig fram at om man ønsket å starte et flyselskap, så var ikke Norge det landet man valgte å registrere seg i.

Outsourcing
Programmet var som alltid variert og interessant. For oss i NFO knyttet det seg spesielt interesse rundt agendapunktet om Outsourcing. Både Roger Handeland fra NFO og AEI sin General Secretary, Fred Bruggemann, holdt foredrag og belyste mange negative sider ved outsourcing. Essensen ble at det er forståelig at selskap outsourcer. Det alle er tjent med er at man auditerer selskapene som skal utføre vedlikeholdet, og kvalitetssikkrer arbeidet som blir utført. Flere eksempler, ikke minst fra SAS, viser at billig vedlikehold kan bli veldig dyrt. I de verste tilfellene har fly blitt stående i flere måneder etter at større vedlikehold har blitt utført til en billig penge utenlands.
For å se hele NFOs presentasjon, klikk her.

Rekruttering
Synnøve Aga fra NHO Luftfart holdt en interessant orientering om rekruttering til luftfartsyrkene. Det har vært et problem at søkningen til flymekanikerfaget lenge har ligget på et bunnivå. Man har ikke engang klart å fylle opp klassene. Da undertegnede gikk på flymekanikerlinjen, var det den nest vanskeligste linjen å komme inn på, bare slått av tannteknikere. Det var derfor gledelig å høre at søkermassen i år hadde tatt seg kraftig opp, ikke minst takket være en iherdig innsats i fra NHO.

Når det gjaldt lærlingeplasser så var det også her et godt tilbud i år. Det blir ca. 100 lærlingeplasser i flyfagene i år. Av disse har Luftforsvaret 50 plasser. SAS tar inn 6, Widerøes 8 og Norwegian 1. Dessverre er det få som får fast jobb etter avsluttet fagbrev. Om få år, når både pensjonskullene blant flyteknikere er store og markedet vil skyte fart, vil vi de sivile selskapene få et stort behov for folk. Det eneste stedet de kan hentes fra er fra Luftforsvaret. Lønnsforhandlingene i 2013 vil bli en hyggelig opplevelse.


                                                                                                                                            AEI General Secretary, Fred Bruggemann
Aske
Vi fikk også en grundig gjennomgang av alt rundt askeproblematikken etter vulkanutbruddet på Island.

Flysikkerhet
På dag 2 sto operasjon med helikopter i fokus. Spesielt innenlands helikopteroperasjoner sliter med høy ulykkesfrekvens. De fleste innenlands helikopterulykker skjer ikke under vanskelige løfteoperasjoner, men under transport til og fra. Vi fikk et innblikk i hvorfor og hva som burde gjøres for å få ned ulykkesfrekvensen.
Luftfartsdirektør Heine Richardsen orienterte oss om sikkerhetsutviklingen innen Norsk luftfart. Vi har et sikkerhetsnivå i Norge vi kan være stolt av, men det krever innsats fra alle å opprettholde og helst øke sikkerheten ytterligere. Ingen har råd til å hvile på laurbærene når det gjelder flysikkerhet. Flysikkerhet er en prosess det må jobbes kontinuerlig med. Audits fra ICAO, Eurokontroll og EASA viser at norske tilsynsmyndigheter ligger godt over standard. LT vil over nyttår få nye nettsider som er mer interaktive en dagens.

Oppsumering
Alt i alt var årets konferanse av høy kvalitet. Vi fikk et godt innblikk i forskjellige deler av norsk luftfart. Vi slet litt med innkjøring av nytt AV og høytalersystem på det nye hotellet, men det gikk seg til etter hvert. Som alltid er det hyggelig og viktig å slå av en prat, og knytte kontakter over en øl i baren. Da er det ett år til neste gang vi møtes.

Knut Grønskar


    NFOs representanter, f.v.: Trond Hagen, Roger
    Handeland og Knut Grønskar