Nytt fra NFO`s lokalavdelinger
Publisert: 29.09.10
Litt nytt fra avdlingene, fremlagt på sentralstyremøtet 8. september.
NFO logo
NFO avd. Norwegian

Sommeren har gått greit, mye å gjøre, men det gikk bedre en forventet.
Roger drar som tekniker rep. til Budapest for en periode. 1 mann er i Seattle, NAS får 4 fly før nyttår, og 2 fly skal utfases.
2 teknikere fra Warsawa, en til ARN og 1 avventende.
NAS innfører nytt data system 11 oktober.
Lønnsforhandlinger er på gang, de fra 1/4-10.
1 lærling i NAS.


NFO avd. Widerøe

Siste periode har det vært avviklet ferie uten de store problemene, WF ligger i verdenstoppen med vår punktilghet og regularitet. Halvårsresultatet til WF er veldig positivt til tross for askeproblemer og vekter-streik, men vi sliter fortsatt med lønnsomhet på noen rutener.
Spareprosessen går videre, og vi har fortsatt ingen avklaring på selskapets ønske om å fjerne betalt spisepause.
Ansettelsesprosessen med Vestlink er i gang, men ikke avsluttet.
Vi jobber med skiftplaner i Bodø og Torp ifm. utestasjonering av personell på reise i TRD og BGO, og vi er ikke kommet til noen enighet foreløpig.
I tillegg er det startet en prosess på organisering av ettersynsledere på Basemaintenance i BOO.
Har startet forberedelsene til de lokale lønnsforhandlingene, lokal tariffkonferanse ble avholdt 15. september og oppstart på forhandlingene var 20. og 21. september.

NFO avd. SAS

I SAS tekniske avdeling har sommer perioden vist gode statistikker innen teknisk punktlighet og regularitet. De fleste har fått avviklet ferie som planlagt, med noe større belastning på de som har vært i arbeid.
Det pågår organisatoriske endringer fortsatt innen part M og 145. Samtidig pågår det samling av enheter inn i SAS airline. Kostnadsprogrammet ”Core SAS” går etter planene og medfører blant annet effektivisering og andre endringer.
Det jobbes mye med informasjon rundt den nye pensjons reformen. AVD SAS har avholdt kurs om pensjon, med god oppslutning. Det vil bli avholdt medlemsmøte i oktober med info rundt dette, sannsynligvis med adv. Nilsen,ca dato 20/10.
I forbindelse med Vestlink har det vært god dialog med WF. Det har vært tanker om skolering på SAS/WF fly begge veier. F50 utfases hos KLM/UK suksessivt.
6 nye lærlinger taes inn i SAS. TECH.
Mads Janson slutter til høsten.