Flytekniker streiken i Sverige er over.
Oppdatert: 15.10.10
Sent torsdag kveld ble vår søsterorganisasjon i Sverige, Svensk Flygtekniker Forening (SFF) enig med arbeidsgiversiden. Dermed er konflikten avsluttet. Bakgrunnen for konflikten som førte til streik var helt uakseptable krav fra arbeidsgiversiden.
SFF logo
De viktige prinsipielle kravene ble infridd, bla. at teknikere med B1 eller B2 lønnes som teknikere. Arbeidsgiverorganisasjonen FlygA mente at kun teknikere med kombinert B1 og B2 sertifikat som skal ha teknikerlønn. Alle som kjenner sertifikat systemet for flyteknikere skjønner at dette er helt uakseptabelt. For de som ikke kjenner systemet , er en B1 tekniker en som har sertifikat med dyptgående kjennskap til flyets mekaniske systemer, og generellt god kjennskap til de elektroniske systemene. En B2 tekniker er en som har sertifikat med dyptgående kjennskap til flyets elektroniske systemer, og generellt god kjennskap til flyets mekaniske systemer.

Etter 36 års kamp fikk SFF endelig en sentral kollektivavtale, samtidig ble alle lokale avtaler sikret.
I ren lønnsøkning innebærer avtalen 1% økning.

Streiken hadde flere deler. Første del, som omfattet alle teknikre i SAS i Sverige, Avia Express Sweden AB og Svenska Direktflyg AB, startet 7. oktober klokken 00.00 og ble avsluttet 9. oktober klokken 12.00.
Andre del skulle ha startet 14. oktober klokken 00.00 og skulle omfatte alle teknikere i SAS i Sverige, Avia Express Sweden AB og Svenska Direktflyg AB. På grunn av fremgang i forhandlingene ble dette utsatt, og sent torsdag 14. oktober ble det altså en løsning.

Roger Handeland, leder NFO og Jan-Kristian Hansen, leder NFO INFO komité