Takk for meg
Publisert: 31.10.10
Etter 34 år i SAS, falt det seg slik at jeg fikk en mulighet til å bytte beite og begynne i ny jobb. Det var litt spesielt å gå ut døra på SAS teknisk base på Gardermoen siste arbeidsdag, etter 34 år i bedriften.
Knut Grønskar
Første november begynner jeg i ny jobb
hos Norges Luftsportforbund, som
Airworthiness Review Staff i en
nyopprettet CAMO (Continuous
Airworthiness Managment Organization).
Nye EASA regler gjør at tilsynskontrollen
som Luftfartstilsynet tidligere gjorde
med luftfartøy, nå kan gjøres i egne
CAMO`er godkjent av competent
Authority, som det så fint heter på EASA
språket. Jobben vil blant annet bestå i å
lage vedlikeholdsprogram, følge opp AD
-notes, maintenance bulletins, fornye og
utstede ARC (Airworthiness Review
Certificate), samt fysisk kontrollere
flyenes tekniske tilstand hvert tredje år.
Det siste medfører en del reising.

Det er Norges Luftsportforbund, tidligere Norsk Aeroklubb, som har opprettet og fått godkjent sin egen CAMO. Vi vil få ansvaret for rundt 450 fly under 2750 kg, hvorav 110 seilfly. Luftsportforbundet har gjort dette for å kunne holde kostnadene for flyklubber og privatflyeiere så lave som mulig. Det er en “non profit” organisasjon.

Jeg vil fremdeles beholde medlemskapet mitt i NFO, og det kan være jeg fortsatt dukker opp som instruktør på de sentrale tillitsmannskursene. Det har vært utrolig gøy og svart lærerikt å ha fått være med som tillitsvalgt i NFO i snart 25 år. Jeg tar med meg mange gode minner og gode historier som jeg sikkert kommer til å sitte og humre over på gamlehjemmet.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle gode kollegaer og tillitsvalgte jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med i disse årene. En spesiell takk går til de tillitsvalgte som har brukt masse fritid, og lagt ned et enormt stykke arbeid i diverse working groups i JAA og senere EASA. I flere år satt lille NFO representert både i JAA Maintenance Committee og JAA Maintenance Board. Vi så tidlig at det var her vår fremtid som flyteknikere ble lagt. Uten enkeltpersoners innsats ville vi garantert ikke hatt personlige sertifikater, og heller ikke hatt den posisjonen vi har i dag. Keep up the good work!

Med vennlig hilsen Knut Grønskar