NFO kurs om Arbeidsmiljøloven og pensjon
Publisert: 21.11.10
17. og 18. november avholdt NFO kurs for tillitsvalgte, om arbeidsmiljøloven og pensjon, på Gardermoen. 16 tillitsvalgte fra NFO og 2 mann fra Bristow Norway Teknikerforening deltok på kurset. Som kursholder var advokatfirmaet Hjort innleid, de stilte med 3 advokater som fordelte temaene mellom seg.
Deltakerne på kurset

Arbeidsmiljøloven
Tirsdagen startet med en innføring i
arbeidsmiljølovens kapittel 10,om
arbeidstid. Dette er et tema som er
veldig aktuellt for NFO`s tillitsvalgte og
medlemmer, flere av kursdeltakerne var
midt i skiftplan diskusjoner på sin
arbeidsplass, undertegnede
inkludert. Skiftplaner med intensive
arbeidsperioder hvor man jobber
mange timer på få dager, og påfølgende     Kursdeltakerene
lengre friperieoder er ofte et tema. Dette
skyldes at det blant flyteknikere
er mange pendlere, både dagpendlere som kjører langt og langpendlere som bor i andre deler av landet, eller andre land enn arbeidsstedet. Slike skiftplaner kommer i konflikt arbeidsmiljøloven, selv om de ansatte ønsker dem.
Arbeidsmiljølovens § 10-5 åpner for å gjennomsnittsberegne antall timer pr. uke over flere uker, men tillater ikke mer enn 54
timer på noen enkeltuker. En variant som er vanlig er 7/7, 7 dager jobb og så 7 dager fri. For å få til det må man minst jobbe 67,8 timer på en uke. §10-5, femte ledd åpner for at Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra grensen på 54 timer.

Etter en bedre lunsj var det kapitlene i arbeidsmiljøloven som omhandeler sykefravær. Kapittel 3, virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, her finner vi kravene til HMS arbeid med tanke på forebygging av sykefravær. Kapittel 4, Krav til arbeidsmiljøet, her ble det fokusert på det som går på tilretteleging av arbeid for arbeidstakere med helseproblemer.

Sosialt
Onsdag kveld var det fellesmiddag med tillhørende avec, og sosialt samvær. Det ga mulighet for tillitsvalgte som jobber i forskjellige selskaper, med forskjellige luftfartøy, å bli bedre kjent med hverandre og hverandres jobb.

Pensjon
Torsdag var det pensjon det handlet om, AFP, tjenestepensjon, pensjonsreformen og den nye folketrygden som stod på programmet. Fra 1. januar 2011 er det STORE endringer.

Noe av det som skjer med Folketrygden, er at den generelle pensjonsalderen er ikke lenger 67 år, den blir fleksibel. Reformen skal stimulere folk til å jobbe lengre, det blir mer lønnsomt å jobbe lengre.
                                                                           Advokatene Elin Nykaas og Bente Løvik Ulven tok leksjonene om Arbeidsmiljøloven.  

Man kan selv velge når man skal pensjonere seg, alt mellom 62 og 75 år. Tar du pensjon som 62-åring får du et mye mindre årlig beløp enn om du venter til 67 år, og jobber du til du er 70 får du et høyere årlig beløp. Du kan også velge hvor mange prosent pensjon du skal ha, og du kan jobbe ved siden av pensjonen. Opptjeningen endres også, frem til nå har det vært de 20 beste årene som har bestemt hvor mye du får i pensjon. Fra 2011 skal alle årene telle med.
Mer om den nye Alderspensjonen på NAVs hjemmeside.

På grunn av endringene i Folketrygden blir det også enderinger i tjenestepensjon og AFP. Tjenestepensjonen vil man også kunne velge å ta ut fra 62 år, men da med lavere beløp pr. år, samme som med alderspensjon. Dette er meget kompliserte regler, så det å si hva den enkelte får er ikke enkelt. Det finnes flere pensjonskalkulatorer på nettet hvor man legger inn sine personlige forutsetninger.

NAVs pensjonskalkulator (Her må du logge deg inn på samme måte som når du leverer selvangivelse elektronisk.)

DnB NORs pensjonskalkulator (Krever ikke innlogging.)

Jan-Kristian Hansen