Nytt fra NFO`s lokalavdelinger
Publisert: 25.11.10
Litt nytt fra avdlingene, fremlagt på sentralstyremøtet 24. november.
Sertifikater
NFO avd. Norwegian

Lokale lønnsforhandlinger, ikke enig, det skal spares og kostnader skal ned.
Forhandlinger blir også blandet med skiftplanforhandling.
Nye fly? Nye stasjoner – Helsingfors.
Fly i Budapest går bra.
AMOS datasystem innført, kursing ble utført på forhånd, innføring helt knirkefritt med bare små printerfeil og bagateller i layout. Sertifikatsystem er tenkt inn og det er mulighet for skiftsystem osv.
Innleie blir til over påske….
Sentralt ber vi avdelingen være klar på hovedavtalen og mulighetene det gir.


NFO avd. Widerøe

Siden sist sentralstyremøte har vi vært igjennom de lokale lønnsforhandlingene, noe som ikke gikk som vi hadde planlagt.
Etter ett forhandlingsmøte, overtok adm. Dir Lars Kobberstad forhandlingen med oss.
Han både så og forstod våre krav og argumenter, men mente at disse ikke passet å gjøre noe med i år. Vi tok ut et brudd i forhandlingene, og fredstiden forløp eksemplarisk.
WF gjorde ingen forsøk på å innkalle oss til videre forhandlinger før vi indikerte at ville forsøke et siste reviderte krav før vi gikk ut i en go-slow. Heller ikke her ble vi enige, og vi gikk ut i en lovlig gå-sakte-aksjon. Tre dager ut i aksjonen kom den klare meldingen fra direktøren om konsekvensene ved innfrielse av kravet vårt, de kom til å fjerne alt de hadde styringsrett på og ikke minst ville de bygge ned teknisk avdeling til et minimum. Samtidig ville de bygge ned den regionale satsningen, som ville fått alvorlige økonomiske konsekvenser. Alt dette med velsignelse fra Styreformann John Dueholm. Vi ville ikke ta æren for dette, så vi avblåste aksjonen og sendte resultatet ut på uravstemming. Uravstemmingen gikk igjennom med 63 stemmer for og 41 stemmer imot. Vi mener selskaper her har overreagert kraftig, og kravene våre har WF spart inn på lønnsystemet vårt gjennom mange år. Særavtalen er foreløpig ikke revidert og underskrevet, og nye lønnstabeller er heller ikke utarbeidet ennå.

Stillingene ifm. Vestlink er besatt, hvorav to fagarbedere fra SAS er ansatt i Bodø.

Skiftplanene for TRD og BGO, og organiseringen av ettersynsleder-stillingene er ikke på plass siden sist. Det virker ikke som det skjer noe her heller.

Torsdag 25. november avholdes årsmøte i NFO avd. Widerøe og lørdag 27. november blir det årsfest/julebord i Bodø.


NFO avd. SAS

I SAS tekniske virksomhet er det planlagt oppstart av typekurs for flytypen Airbus 330. Pr i dag pågår det et Boeing 737 Classic typekurs.
SAS planlegger å starte intercont flyvninger fra OSL i 2011. Det ses på nye fly til interkontinentalt for fremtiden, for eksempel Boeing 787 Dreamliner og Airbus A350. Dette vil komme i tillegg til de nylig ankomne CRJ og B737NG flyene.
I forbindelse med overføringen av Vestlink produksjonen med F-50, fra SAS til WF, hadde alle innen teknisk avdeling i SAS prøvd å få alle parter i begge selskaper til å benytte samme modell som de flygende hadde utarbeidet, for medarbeidere innen teknisk som ville flytte arbeidssted fra SAS til WF. Resultatet pr i dag er at det ikke finnes noen avtale mellom SAS og WF for det som berører de flyteknisk avdelinger og dette har resultert i at de mekanikere som måtte bytte arbeidsplass fra SAS til WF har dårligere lønnsbetingelser enn øvrige grupper som byttet arbeidssted. Dette oppfattes uheldig. Selskapene klarte ikke å bli enige om å signere felles avtale. Sett i relasjon til at overføringen, juridisk sett, må betraktes å komme under lov om virksomhetsoverdragelse. Men selskapene ønsket å lage et alternativ til dette, gjennom en samarbeidsavtale, men da det kom til området flytekniske avdelinger lot det seg ikke gjennomføre.