UAS konferanse 24. november, i Oslo
Publisert: 22.01.11


24. november avholdt UAS Norway konferansen UAS Nordic 2010. Som navnet tilsier handlet konferansen om UAS - Unmanned Aircraft System, i militære sammenhenger kalt droner.

Undertegnede stilte på kort varsel på konferansen med en følelse av å være litt uforberedt, men jeg flyr modellfly og er flytekniker så det burde være nok til å kunne være med på en eventuell diskusjon.

Det var et tett program, med lite plass til spørsmål. Det som er litt interessant er at de ikke har kommet så langt som jeg trodde.
UAV fra Robot Aviation


                                                                          UAV fra Robot aviation

Selskapet Robot aviation kom med en ½ skala Canard modell. Fullsize modellen blir 7.55m, 50kg nyttelast, den er bygget etter Jar 22 reglene for seilfly/motorglider for sikkerhets skyld. På spørsmål om de forventet teknisk kontroll av flyet på lik linje med småfly eller seilfly, var det ingen av de tilstedeværende som forventet det. Reglene er ikke klare, og Peter van Blyenburgh, President UVS International mente at Norge nå kunne føre an i utviklingen av regelverket.

Vi var også ønsket som deltagere av UAS Norway og Luftfartstilsynet(LT) i den videre prosessen framover. LT har ikke uendelig med ressurser, selv om de har ansatte med vid erfaring innen luftfart, som også inkluderer modellflygere (Noen er litt hekta på ting som beveger seg i lufta på hobbybasis også). Morten Raustein fra LT jobber med et draft til UAS regler, NFO vil holde kontakten slik at vi får den informasjonen vi trenger, og eventuelt komme med innspill av teknisk karakter underveis i prosessen.

UAV fra Smartplane De ønsket tydeligvis vår deltakelse som ressurspersoner. Usikker på hva resultatet kan bli, men når farkosten kan komme opp i 150 kg i take off vekt, må man forvente noen regler. Det var lite tekniske tanker om luftdyktighet, vedlikeholds rutiner, holdninger o.s.v. Undertegnede passet på å skrive litt om det på evalueringen etter møtet. Disse momentene er litt tidlig i prosessen, siden de grunnleggende reglene rundt flygingen ikke er klare enda, men undertegnede synes vel at noe burde vært klart innen luftdyktighet, vedlikehold og holdninger før man slapp dem ut i det ”frie” luftrom. Skal bli spennende å følge med i utviklingen framover.

Morten Raustein som representant fra LT ga uttrykk for at de var litt skeptisk/usikker på holdingene til ”UAS flygerne/ byggerne” som kommer rett fra gutterommet uten noen form for kjennskap til luftfarten. Nå er de i god dialog med de kjente ”operatørene” og har hatt flere flygninger som er godkjent igjennom LT.

Smartplanes viste en liten og enkel flygende vinge, som ikke ville gjøre større skade enn en måke. Enkel, robust og sikker i bruk, med mange muligheter.                                        Smartplane med røde vingetipper, Robot aviation i bakkgrunnen.

Norut brukte Cryowing UAS platform i sin forskning nordpå. Vingespennet er på 5m og vekt rundt 50 kg. Et rimelig og miljøvennlig alternativ.

Microdrones fra Ansur TechnologiesAnsuR Technologies viste litt om bildeoverførsel fra UAS til Bakke kontroll.

Neste konferanse holdes av UAS Norway den 15. november 2011 på Oslo kongressenter.

Luftfartskonferansen i februar er neste mulighet til å diskutere, og høre om utviklingen av regelverket.

Ønsker du å lese mer om konferansen og se foilene så går du inn på UAS Norways sider.
                                                                           Microdrones, med bildeoverføring, fra Ansur Technologies

Andreas Sundt