Nytt fra NFO`s lokalavdelinger
Publisert: 26.01.2011Litt nytt fra avdlingene, fremlagt på sentralstyremøtet 19. januar.
NFO logo
NFO avd. SAS

NFO avd SAS er årets arrangør av NFO`srepresentantskapsmøte
2011, 28.- 30. januar i Sandvika utenfor Oslo.
Møtet avholdes på Thon Oslofjord Hotel.

Vår arbeidsgiver, selskapet SAS Tech AB, er fra og med 1.januar 2011 flyttet tilbake inn i flyselskapet SAS AB. Overføringen gir ingen negative konsekvenser for medlemmer som berøres. Dette betyr i praksis at man organiseres som for noen år siden. Målet til SAS er å samle all virksomhet i ett selskap, slik det var tidligere. På grunn av dette har det naturlig nok blitt satt fokus på oppbyggingen av organisasjonen. Dette har medført at flere formelle møtefora i forhold til lover og avtaleverk er endret, og nye sammensetninger er enten gjennomført, eller vil bli det innen kort tid. På grunn av effektiviseringer er også organisasjonen mindre og enklere.

Alle forhandlinger som gjelder år 2010 er nå ferdige. Dette gjelder sentrale og lokale avtale- og lønnsforhandlinger. I tillegg har vi forhandlet ny og endret servicepensjonsavtale for eldre arbeidstagere.

Partene i bedriften er også enige om å sette i gang med et nytt etterutdanningssystem (CTS: Continuous Training System) i 2011, for autoriserte flyteknikere i SAS Norge, det samme opplegget kommer også for våre kollegaer i SAS i Sverige og Danmark. På sikt vil dagens gamle system endres totalt. Dette er også i tråd med ønsker og tilbakemeldinger fra medlemmene.

Vår arbeidsgiver har nylig forlenget den gamle IA-avtalen med NAV. Sykefraværet innen flyteknisk område er stabilt lavt, og det antas at IA-arbeidet har bidratt til dette!


NFO avd. Widerøe

Siden sist sentralstyremøte har vi avholdt årsmøte og kommet godt i gang i det nye styret.

Det har vært avholdt møte om seniorpolitikken i WF ihht. den sentrale forhandlingsprotokollen for 2010, og etter dette ble avtalen om gavepensjonen vår sagt opp med virkning fra 01.04.2011. Vi satser på å reforhandle denne til en tilsvarende avtale som er inngått i SAS.

Vi holder fortsatt på med prosjektene rundt ettersyns ledere, arbeidstidsordning ved utestasjonering TRD og BGO, samt et nytt prosjekt om avionikk support i BOO. Ting tar tid!!!

Vi har også startet lønnsforhandlingene for tekniske instruktører, men er i skrivende stund ikke helt ferdige med disse.

I begynnelsen av desember var vi Salten Tingrett ang. saken om Kat. A tilleggene som er oppsagt. Nå er dommen kommet, og vi tapte saken. Vi slapp derimot omkostningene til motparten. Denne dommen er en tankevekker for oss, og vi kommer til å se på avtaleverket vårt med nye øyne. Her blir det mye opprydding fremover.

Det er nå startet et B1 typekurs på Q400, hvor det har vært mye rot ifm. utvelgelse av personell og avtaler angående reise på fritid.

AMOS er besluttet utsatt til i mai 2011.

Økonomien i WF går så det suser, men det fortsettes med kynisk bruk av styringsrett og sparetiltak.

Oppsummert kan vi si at vi har mange utestående saker, både av større og mindre karakter.
Utfordringene står i kø.

NFO avd. Norwegian

NAS starter ny base i Helsinki, line maintenance tjenester kjøpes lokalt.

Teknisk på Rygge legges ned, vedlikeholdet som ble tatt der flyttes til TRD. Personell flyttes til OSL

Det er mye innleie av personell på OSL.

Økning av aktivitet i Norwegian dekkes opp med ansettelser teknisk i STO og CPH.

14 mann er på Boeing 737 NG typekurskurs.

Full utfasing av B737-300 og innfasing av 737 NG.

Norwegian skal ha internett på alle fly.

Forhandlinger om avtale og skiftplaner i stampe.