Påstått ulovlig aksjon i Widerøe
Publisert: 16.03.2011NFO har denne uken hatt møte med NHO Luftfart angående driftsforstyrrelser i Widerøe. Vi er nå blitt presentert for mulige økonomiske krav som WF lider av på grunn av påstått mindre fleksibilitet hos flyteknikerne.
NFO logo
Det hevdes av NHO og WF at det er betydelige driftsforstyrrelser blant
flyteknikere i Widerøe. Eventuelle ”Aksjoner” er et brudd på fredsplikten,
noe NFO tar sterk avstand fra. NHO Luftfart påstår at det er ulovlige aksjoner,
noe NFO ikke har underlag eller informasjon som tilsier at det er.
Bedriften har registrert mindre overtid over en viss periode ift forrige år.

NFO krever at alle medlemmer umiddelbart stopper eventuelle ”aksjoner” og utfører sitt arbeid som normalt.
NHO mener at NFO og den enkelte kan bli økonomisk ansvarlige overfor selskapet ved brudd på fredsplikten


Roger Handeland
Leder NFO