AEI kongressen, ØKENDE BEKYMRING RUNDT ”OUTSOURCING AV MAINTENANCE”.
Publisert: 20.10.2011


Aircraft Engineers International kongress i Istanbul tar opp flyteknikernes økende bekymring rundt ”OUTSOURCING AV MAINTENANCE”.
AEI kongress banner
Trass i forsikringer fra de
bestemmende og regulerende
myndigheter om at kvaliteten på det
flyteknisk arbeidet som blir utført blant
uavhengige vedlikeholds
organisasjoner verden over er godt nok,
er det en økende bekymring for
flysikkerheten blant AEI styret og dets
medlemmer. Fakta-opplysninger fra
AEI`s mange tilsluttende
organisasjoner som ble fremlagt under
AEI sin kongress i Istanbul underbygger
dessverre en negativ trend i flyteknisk
standard etter arbeid utført av enkelte
godkjente vedlikeholds organisasjoner.

Det er også beklagelig at flyselskapene
ikke tar signalene fra eget flyteknisk personell om at arbeid som blir utført på deres fly av navngitte vedlikeholds organisasjoner, holder så vidt minimum standard til sikkerhet, og dessverre ofte også under det. Det ble fremlagt graverende bevis på dårlig utført arbeid. Det hevdes ikke fra AEI sin side at ikke feil blir gjort i alle vedlikeholds – organisasjoner , men kvaliteten på arbeidet som er avdekket tyder på mangel av kompetanse og grunnleggende forståelse av flyvedlikehold. Det som AEI finner ennå mer bekymringsfullt er de latente feil som flyet kan gå med i lang tid uten å bli avdekket. Tiden vil kunne viske vekk spor og senere føre til at en kompetent tekniker blir involvert og eller investigert ved en eventuell ”incident”, dette som siste man til å ha gjort et inngrep i berørt flysystem.
Konsekvensen av den naive og steile holdningen som flyselskap og utøvende myndigheter viser ovenfor de nevnte problemer med outsourcing av maintenance mener vi innebærer en stor risiko og vil kunne føre til alvorlige hendelser i luftfarten i tiden fremover.

Det ble også informert under kongressen om fremtidige EASA arbeidsgrupper. ”EASA WG145.024” som er nært forestående vil se på i hvilken grad B1/B2 support staff skal være involvert i oversyn og signering av arbeider som utføres ved Base Maintenance.

Bekymringen hos AEI ligger i at de allerede lave kvalifikasjonene som gjenspeiler seg i noen organisasjoner vil kunne falle ytterligere, og dermed føre til at den svake lenken brister, med de alvorlige følger dette vil innebære. AEI krever å få delta i denne arbeidsgruppen og vi vil kjempe med nebb og klør for å få mer kvalifisert personell (B1/B2 support staff) til å inneha en kontrollerende og sikkerhetsmessig funksjon under Base Maintenance virksomhet.

Andre EASA arbeids grupper forestående er bl.a. ”release to service” EASA WG M.029.
Et eskalerende fenomen som ble omtalt under kongressen er ”CAMO release”. Flyets tech.log status inkludert teknikers CRS synes ikke lenger å være den avgjørende faktor ved release av fly etter teknisk arbeid. Vi mener ”elektroniske releaser” blir utstedt urettmessig, av MCC/CAMO via ACARS og eller mobiltelefoner ofte i tilfeller der fly med tekniske problemer står på ikke teknisk bemannede stasjoner, men også etter teknisk ettersyn ved base. Denne kommunikasjonen mener AEI bestemt foregår i stor stil, noe vi finner meget urovekkende. Det står klart for oss når vi tolker dagens regelverk at alle fly som skal i luften skal ha en CRS fra en tekniker med AML. Dette skal verifisere for Crew at fartøyet er luftdyktig og at arbeid som er utført er ivaretatt til en bestemt standard. Vi vil kjempe for å ytterligere klargjøre dette gjennom forslag til et nytt regelverk utarbeidet av en EASA arbeidsgruppe som begynner i nær fremtid.

Alle flyselskap insisterer på at sikkerhet skal komme i første rekke. Vi i AEI mener at det er på tide at ledere av flyselskap og myndigheter, i stedet for å drive med villfarelser og bortforklaringer stiller seg bak flyteknikere som står i første rekke for å skjøtte nettopp denne sikkerheten.
President vervet I AEI sto på valg i år. Robert Always tidligere presse sjef I AEI ble valgt inn og vi ser frem til å arbeide med han. Vi takker avtroppende President Andreas Georgiades for mange år med en fabelaktig innsats.

Fred Bruggeman, AEI Secretary General.
Oversatt og redigert av Technichnical affairs committee Tord Holen