Kurs i forhandlingsteknikk
Publisert: 16.11.2011


Den 15. og 16. september arrangerte Norsk Hekikopter Ansattes Forbund i sammarbeid med NFO kurs i forhandlingsteknikk. Fra NFO deltok 4 tillitsvalgte, av totalt 25 deltakere.

Tellef Hansen fra DeFacto kunnskapssenteret for fagorganiserte hentet inn for å holde kurset. Tidligere i år da NFO og NHF avholdt tillitsmannskurs var det også Tellef Hansen fra DeFacto som var kursholder.
AML
Programmet startet med en rask presentasjonsrunde der hver av deltagerne hadde mulighet til å si litt om sin posisjon i lokalforeningen, og sitt forhold til forhandlinger både lokalt og sentralt. Noe av det som var utrolig bra med å ha så høy deltagelse på kurset, var miksen mellom de med relativt lang erfaring fra forhandlinger og de som er å regne som relativt ferske. Dette forholdet og mulighetene for erfaringsutveksling er noe som ga ekstra utbytte av kurset for alle.

Gjennom sine forelesninger kom Tellef Hansen inn på fremgangsmåter og teknikker som er greie å ta med seg, ikke bare inn i selve forhandlingene, men også i forberedelsene. Ved en hver forhandling er det viktig at en på forhånd har utarbeidet en plan og taktikk, slik at en holder situasjonen under kontroll gjennom forhandlingene.

Forberedelser
Når en møter til forhandlinger, uavhengig om disse er resultat av fremsatte krav fra foreningen eller i andre saker, er forberedelsene i forkant essensielle for resultatet en ender ut med. Man må danne seg et klart bilde av målet en ønsker å oppnå, og forerede seg med grundig forarbeid mot å nå dette. Forarbeidet går i å hente inn nok opplysninger om saken til at en har oversikt over hvilke problemstillinger motparten vil presentere og hvordan disse skal håndteres. Man bør tenke nøye gjenom hvilke argumenter motparten kan komme med, og forberede seg på å møte disse.

En må bygge opp god argumentasjon. Det er en fordel at man på forhånd er enige om hvordan man fremfører argumentene. For å holde situasjonen oversiktlig, og forhandlingene på et saklig nivå er det smart å føre en argumentasjon som ikke er alt for bred. Men heller holde seg til enkle, viktige punkter som er godt forankret i det målet en vil oppnå.
Forhandlingstrening
Praktisk trening
Selve kurset og forelesingene var meget innholdsrike, men nå er det nå slik med forhandlinger at dette ikke foregår gjennom pdf’er og power point presentasjoner. Dette er noe som må utvikles og læres gjennom praksis. Det ble derfor satt opp todelte grupper, der den ene delen repressenterte arbeidsgiversiden og den andre arbeidstakersiden, som simulere reelle forhandlinger. I forkant ble man enige om hvilke roller hver enkelt skulle har, hvilken bedrift, og hva som lå til grunn av informasjon om drift og økonomi. Så skulle gruppene forberede forhandlinger, gjennomføre disse, og til slutt skrive protokoll og evaluere dette.

En slik form for kursing og aktiv læring involverte alle deltagere på en slik måte at kurset ble oppfattet som dynamisk, lærerikt og svært interessant. En annen viktig faktor er at man fikk muligheten til å lære mye om seg selv og hvordan man opptrer ovenfor motparten.

Dette kurset fortsatte det gode samarbeidet mellom NHF og NFO, tidligere har organisasjonene samarbeidet om pensjonskurs og grunnkurs for tillitsvalgte. På INFO siden er samarbeidet også meget godt, artikler og bilder utveksles, dette er viktig da begge organisasjoner ikke har mulighet til å delta på alt, ingen av organisasjonene har fulltids tillitsvalgte.

Torbjørn Erland
INFO, Norsk Helikopter Ansattes Forbund
Med endringer av Jan-Kristian Hansen, INFO NFO