Virksomhetsoverdratt for 4. gang!.
Publisert: 01.12.2011


1. oktober 2011 ble SAS sin flytekniske virksomhet i Tromsø overført til Widerøe, og flyteknikerne ble virksomhetsoverdratt inn i Widerøe. For noen av de berørte teknikerene er det 4. gang de blir virksomhetsoverdratt!
Roger Prestengshaug
Dette er et ledd i samordningen av
Widerøe og SAS sine Part-145
organisasjoner, begge
organisasjonene skal ikke være til
stede på samme flyplass. Dette
innebærer at SAS overtar vedlikeholdet
av Widerøes fly på Gardermoen, og
personellet virksomhetsoverdras inn i
SAS. Widerøe har hatt teknikere fra Torp
utsasjonert i bergen, her skal SAS
overta vedlikeholdet av Widerøes fly.

Roger Prestengshaug begynte i
Braathens SAFE i 1986 på tungt
vedlikehold i Stavanger, i 1995 begynte
han på Braathens SAFE Line
Maintanance i Tromsø, i 1997 ble
navnet endret fra Braathens SAFE til
Braathens. I 2004, etter at SAS hadde
kjøpt Braathens, ble den tekniske
virksomheen i Braathens skilt ut som
 
Braathens Technical Service(BTS), som
var eid av Scandinavian Technical
Services. Prestengshaug og de andre
ved Braathens Line Maintenance i
Tromsø ble virksomhetsoverdratt inn i
BTS. I 2005 ble de igjen
virksomhetsoverdratt , denne gangen
fraBTS til STS. 1. januar 2011 ble STS
innlemmet som en del av flyselskapet
SAS og de ble virksomhetsoverdratt inn
i SAS. Og 1. oktober i år ble de
virksomhetsoverdratt for 4. gang,
denne gangen inn i Widerøe.

                                                                         Roger Prestengshaug, legg merke til arbeidsklærne og capsen, og bilens farger.
Jan-Kristian Hansen
INFO redaktør
Norsk Flytekniker Organisasjon