Elektro fly
Oppdatert: 21.12.2011


Lufthansa Technik og L-3 har med støtte fra Airbus utviklet Green Taxi, et system for elektrisk taxing av fly. Ytre brake på hver side erstattes av en væskekjølt elektriske motor, og disse flytter flyet på bakken.
A320 main gear med el motor
Systemet kan brukes til all taxing, og det
kan brukes til å rygge flyet ut fra gate.
Det gjør det unødvendig å starte
hovedmotorene før flyet er linet opp på
rullebanen, og gjør tauetraktorer
overflødig. Green Taxi drives av strøm
fra APU, som bruker adskillig mindre
fuel enn hovedmotorene. Dette skal
spare mye penger for flyselskapene,
både i fuel og mindre slitasje på
hovedmotorene.

Navnet Green Taxi kommer av at
systemet sparer miljøet for utslipp, da
en APU bruker mye midre fuel enn to
hovedmotorer.                                            Elektromotor installert på main gear på en Airbus A320

Systemet ble testet ut på et Lufthansa fly for første gang tidligere i desember i år, i Frankfurt. Så det kan noe tid før Green Taxi er i normal bruk.

WheelTug drive systems holder på med et elektrisk taxe system for drift av nose gear på Boeing 737, og isrelske El Al har som første flyselskap skrevet kontrakt på kjøp av systemet.

Airbus tilbyr et el taxing system som option på A320 NEO, dette er et system som ligner Lufthansa/L-3 sitt system, men det er utviklet av Safran-Honeywell.

Artikkel fra Flight Global, med video av taxing med Green Taxi.

Jan-Kristian Hansen