NFO på facebook
2011 - Det sikreste flyår i historien
Publisert: 02.01.2012


2011 var det sikreste året i flyhistorien på verdensbasis, eller nest sikreste, avhengig av hvilket tall man ser på. Det totale antall omkomne, 507, i komersiell flytrafikk var det nest laveste, mens antall ulykker per flygning var det laveste noen sinne, 0,34 per 1 million flygninger.

507 omkomne i ulykker med komersielle flygnnger på verdensbasis, og når vi vet at det i veitrafikken bare i Norge omkom 171 mennesker i 2011, og i USA omkommer over 40 000 mennesker i trafikken hvert år, skjønner man hvor sikkert rutefly faktisk er.
Bøyd propell
I 2011 var det 28 flyulykker med komersielle flygninger med totalt 507
omkomne, i tillegg kommer 14 omkomne på bakken. Den verste ulykken
skjedde 9. januar da en Boeing 727 fra Iran Air havarerte under innflygning
til Orumiyeh i Iran.
Også i Afrika er det bedring, men 14% av dødsulykkene skjedde der, mens kun 3% av alle flygninger skjer der.

Tall er hentet fra Aviation Safety Network og IATA.

Jan-Kristian Hansen