NFO på facebook
Nytt fra NFOs lokalavdelinger
Publisert:17.01.12
Nytt fra NFOs lokalavdelinger fremlagt på sentralstyremøte 11. januar.
NFO logo
Nytt fra NFO avd SAS
NFO avd SAS har siden forrige møte i NFO sentralstyre arbeidet med en ny
pensjonsavtale for medlemmene. Pr i dag er det ikke avtalt noen ny avtale.
Dette er meget uheldig for alle medlemmer som er i denne aldersgruppen.

Etterutdanning med CTS-programmet fortsetter i kommende år 2012. Det er også planlagt flere typekurs i 2012, f. eks Dash8- 100/200/300/400, Airbus 330, Airbus 340 og Boeing 737 NG.

Lokale lønnsforhandlinger med reguleringsdato 1.oktober 2011 pågår og det er ikke oppnådd enighet om reguleringer av lønnen ennå.
I 2011 var det på vårt tariffområde en sterk effektivisering i flyselskapets drift. Dette er veldig positivt.

Tradisjonen tro arrangerte vi også en julemiddag for alle pensjonister i NFO avd SAS den 13.desember i fjor. Våre pensjonister hygget seg og tilbakemeldingene er bare positive til dette arrangementet.”

Nytt fra NFO avd Norwegian
Lønnsoppgjør gjennomført i en god tone og tillegget ble i år som forventet. Den gode tonen gjorde at vi raskt ble enige om å sette opp møter mellom forhandlingspartene, der eldrepolitikk, kurs og utvikling vil være agendaen.

Det ser ut som om det skal innfases 13 nye fly i 2012. Utfasing av – 300 fortsetter som planlagt uten de store problemer. Det har også vært en ut økning av Tech. Rep stillinger fra 4 til 6 pga. winterchecks i Budapest. To av stillingene er midlertidige.

Produksjonen på Gardermoen har etter lange og vanskelige forhandlinger fått nye skiftplaner. Dag og Kveldsbemanning er redusert fra 5 til 4 og dette har gitt flere ressurser på nattskift. Folk er stort sett fornøyde, men det er til tider trangt med ressurser på dag og kveld. Gjennomgang og evaluering av skiftplanen skal etter Arbeidsmiljøloven gjennomføres etter 6 mnd. Skiftplanmøter har begynt for andre baser og vi håper forhandlingene blir enklere denne gangen.

Installering av ROW44(WIFI) fortsetter for fullt og systemet er p.t. operativt i 30 -800’er. Systemet virker bra etter en del barnesykdommer og support fra ROW er meget bra.

Positiv ut økning av personell på utestasjonene. Både TRD og BGO har fått ekstra ressurser, dette har gjort slik at pendlerstrømmen fra OSL gledelig har avtatt en del. Vi ønsker lykke til for dem som endelig har kunnet flytte hjem.

Det har vært gjennomført infomøte om den nye pensjonsreformen, og ledelsen har også antydet flere infomøter om samme sak.

Sykefraværet er fremdeles svært lavt og vitner om god trivsel og et godt miljø.

Nytt fra NFO avd Widerøe
Har avholdt årsmøte, noen endringer i styret, bla ny nestleder, Petter Strand.

Prosjektet rundt outsourcing av flyvedlikehold er avklart, mye i NFO’s favør.

Prosjekt om synergier i driften fortsetter.

Det er mye å gjøre for teknisk, og man venter også på svar på anbud på flygning på kortbanenettet for å kunne justere driften, oppstart av ny anbusperiode er 1. april. Det regnes med en økning på minst 30.000 mhrs kommende år. Det er flere foreninger i firmaet som er skeptiske til anbuds prosessen.

WF har fikk en ny Dash8-Q400 7. januar.