NFO på facebook
Representantskapsmøte 2012
Publisert: 27.01.2012
I dag startet NFOs representantskapsmøte 2012 i Bodø, på Thon Hotel Nordlys. NFO avd Widerøe er arrangør.

Representantskapsmøtet er NFO sentralt sitt årsmøte.

Deltakerne ankom Bodø på
formiddagen, sekretariatet og
lokalavdelingene hadde separate møter
før lunsj. Etter lunsj ble
representantskapsmøtet åpnet av NFOs
leder Roger Handeland. Møtet foregår i
en møtesal med fantastisk utsikt over
Bodø havn og øyene utenfor Bodø, og
egen balkong.
I år ble det tatt en presentasjon av alle
deltakere.

Årsraport
Årsraporten fra NFO sentralt ble
gjennomgått.
NFO har i løpet av 2011 fått en ny lokalavdeling, NFO avd Norway Aviation Services, som er en ren Part-145 organisasjon, i NFO kalt NFO avd WAS. Dette er et datterselskap av West Air som flyr for Posten og DHL. De vedlikeholder West Airs BAE ATP og Bombardier CRJ200.

Teknisk Utvalg har vært uten leder siden Sverre Fjørtoft trakk seg pga. ny jobb, dette har gått litt ut over aktivitetn i TU. TU er utrolig viktig i NFO pga. arbeidet opp mot norske og europeiske myndigheter i utformingen av regelverk. Ny TU leder vil bli valgt på representantskapsmøtet, så det forventes høyere aktivitet i TU fremover.

Utsikt fra møtelokalet
Utsikten fra møtelokalet

NFO har hatt en sak for et medlem i Ryanair hvor saken ordnet seg da NFOs advokat påpekte Ferielovens bestemmelser ovenfor selskapet.

NFO har i løpet av året inngått avtale med Fjordkraft om billigere strøm for NFOs medlemmer.

I høst flyttet NFO fra det gamle kontoret i OSL Flyporten til et større kontor samme bygg som SAS Cargo på Gardermoen.

HMS komitèen jobber med en sak om helserisiko og nattarbeid, Sykepleierforbundet har fått en forskningsraport som viser samenheng mellom nattarbeid og økt risiko for brystkreft.

Studieutvalget(SU) har et godt samarbeid med SU i Norsk Helikopter Ansattes Forbund(NHAF), det har vært arrangert flere kurs i samarbeid med NHAF. INFO komitèen har også et godt samarbeid med INFO i NHAF og utveksler bilder og artikler.

I 2011 var det mellomoppgjør uten de store sakene, i 2012 er det hovedoppgjør og revisjon av hele flyteknikeroverenskomsten.

Budsjett og regnskap
Budsjett for 2012 ble vedtatt, uten økning i kontingent.

Vedtekter
Det ble vedtatt en vedtektsendring hvor frist for fremlegging av forslag til endring av vedtekter o.l.

Kaffepause på balkongen
Kaffepause på balkongen

Jan-Kristian Hansen