NFO på facebook
Representantskapsmøte 2012, Trond Hedsten tildelt Klossen
Publisert: 08.02.2012
Leder av tariffkomitèen i NFO, Trond Hedsten, ble på representantskapsmøtet tildelt NFO Klossen. Klossen er NFOs hederstegng. Klossen gis til personer som på en særdeles fortjenestefull måte har arbeidet for NFO og dets medlemmers beste.
Klossen overleveres
Trond Hedsten har hatt en lang karriere
som tillitsvalgt i NFO, han begynnte som
tillitsvalgt på sitt skift på Fornebu i tidlig
på 80-tallet. På representantskapsmøtet
i 1989 ble han valgt til INFO redaktør
etter Bjørn Starholm, og hadde den
rollen frem til representantskapsmøtet i
1992. Så har han sittet i sentralstyret i
flere perioder på 90-tallet.
Fra 1995 til utpå 2000-tallet var han leder
i tariff komitèen i NFO avd SAS.

Han har vært medlem av tariffkomitèen
sentralt i flere perioder.
Hedsten var leder av tariffkomitèen
i 2003 og 2004, og siden 2007 har han
vært leder, han ble gjenvalgt for 2 år på
årets representantskapsmøte.
                                                                    Leder Roger Handeland (til venstre) overrekker klossen til Trond Hedsten.Klossen overrekkes