NFO på facebook
Airbus A380 og sprekker i wing ribs
Publisert: 08.02.2012
Flere norske medier skriver i dag om at alle Airbus A380 nå settes på bakken, dette er feil. EASA har utstedt en AD note som pålegger inspeksjoner av wing ribs på alle A380. Fristen for når den må utføres varierer med hvor mange flight hours flyene har akumulert. Korteste frist før de må utføres er 3 uker, for flyene med flest timer.
Airbus A380 i climb
I januar krevde Australian Licensed
Aircraft Engineers’ Association-ALAEA at
samtlige Airbus A380 burde settes på
bakken. Det kom etter at de første
sprekkene ble funnet.
Se innslaget fra BBS News om saken.

De sprekkene som nå er funnet er ikke i
det samme området, men det dreier
seg om om ribs nå og.