NFO på facebook
Nytt fra NFOs lokalavdelinger
Publisert 24.03.2012
Nytt fra NFOs lokalavdelinger, fremlagt på sentralstyremøtet 14. mars.
NFO logo
NFO avd. SAS
Fortsatt foregår det forhandlinger om det lokale lønnsoppgjøret for år 2011.
Dette skulle vært ferdig innen utløpet av år 2011. Men det arbeides fortsatt for å komme i mål.

Det pågår fortsatt en utredning om hvordan BASE vedlikeholdet skal organiseres. Det er viktig å beholde slik kompetanse i Norge.

Etterutdanningen som er etablert fortsetter. Det er positive tilbakemeldinger med at det er blitt mer klasseromsundervisning innen CTS.
Det er nylig lyst ut ledige stillinger inne LINE på Gardermoen. Disse er forbeholdt søkere fra BASE.

Arbeidet med modifikasjoner innen BASE på Gardermoen er startet. Det blir installert WiFi samtidig på flere fly. For å ha en fleksibilitet utføres arbeides med nye skiftplaner for deler av de ansatte innen BASE Gardermoen.”

NFO avd. Widerøe
Mye jobb på teknisk, og en del innleie av folk. Mangler teknisk kompetanse, og stillinger vil bli utlyst.
LINE/BASE er nå sammenslått på ledernivå.
AMOS innført i WF og fungerer godt.
Innfas 3 stk DH8-200 i gang. WF har i dag 38/39 fly.
DH8-100 skal gjennomgå 80K-LIFE EXTENSION (+20K) for å forlenge levetiden på flyene, jobben er påbegynt på første fly. WF vil ha kortbanefly til ca 2030.
WF Torp har fått mer jobb, ingen oppsigelser så langt pga. at SAS overtar vedlikehold i Bergen.
MCC oppstartet og man kjører LEAN prosesser og konklusjon kommer snart.
BGO produksjon er vanskelig å planlegge og havner ofte på Torp.

NFO avd. Norwegian
Teknisk har mye jobb og leverer på tid.
En del innfas av 737NG. Disse kommer på tid. NAS har laget innfas-team. Noe forsinkelser på utfas i Lasham, England. Dette utføres av eksterne.
Utlyst nye stillinger, ca 8-10 flymekanikkere, og ca.6 til OSL. Ledelsen innrømmer nå at det er billigere med fast ansatte enn innleie. Dette bidrar også sterkt til kompetanseheving på gulvet.

Ca 11-12 737CL igjen, første 737NG utfaset.
WIFI-mod går bra, 43 fly har wifi i dag.
Hangar på Gardermoen, leieavtale blir ikke fornyet og leiekontrakt går ut om ca 18 mnd.
Fokus på opplæring og kompetanse hos teknikkere.
Boeing rep: NAS har sett nytten av å ha flyteknikkere hos fabrikkanten, for oppfølging og hands-on, ved flyleveranser.
NFO avd NAS jobber internt med forbedrede pensjonsordninger.