NFO på facebook
Ny luftfartsdirektør
Publisert: 31.03.2012
Stein Erik Nodeland ble i statsråd fredag tilsatt som direktør for Luftfartstilsynet. Nodeland har sidan 2010 vært ansatt i Forsvarsdepartementet som programdirektør for F-35-programmet.
Stein Erik Nodeland
Med Stein Erik Nodeland får Luftfartstilsynet ein leiar med brei erfaring og gode
føresetnader i det viktige arbeidet med å sjå til at luftfartsverksemda i Noreg
blir utøvd på ein sikker og effektiv måte, seier samferdselsminister Magnhild
Meltveit Kleppa.

Stein Erik Nodeland har utdanning fra Luftforsvarets flygeskole, fra
Luftkrigsskolen, Forsvarets høyskole og fra Luftforsvarets stabsskole. Han
har òg tilleggsutdanning i økonomi frå NHH. Nodeland har bakgrunn som
jagerflyver og har hatt stabs- og lederstillinger på ulike nivå i Forsvaret. Han har blant annet vært skvadronsjef og
generalinspektør for Luftforsvaret. Han har òg vært flyver i SAS. I tillegg har han vært sjef for den operative delen
av Bodø hovedflystasjon.
Han er 54 år og bosatt i Bærum.