NFO på facebook
Sammarbeidsmøte mellom SFF og NFO
Publisert: 20.04.2012
NFO ble invitert av SFF, Svensk Flygteknikerförening til et sammarbeidsmøte i Stockholm.

NFO´s lokal ledere fra SAS, Widerøe og Norwegian samt NFO,s leder og undertegnede dro over til Arlanda.

Møtet var på SFF,s eget kontor som ligger nede i Stockholm i Sveriges Ingenjörshus i Malmskillnadsgatan 48. Her er det flere fagforeninger som holder til.
Ola BlomqvistDe som representerte SFF var Leder Ola
Blomquist, Jan Ivarson og Joakim
Törnquist.
Fra NFO stillte Leder Roger
Handeland, Rune Thuv, Jan Tore
Edvardsen, Roy-Einar Hansen og
Trond Hagen.

Dagens agenda var;
• presentasjon og informasjon fra SFF og NFO.
• Prinsipper for medlemskap. F.eks Svensk bedrift i Norge og vice versa.
• Status AEI.
• Utdanning av tillitsvalgte.
• Andre statushøyende tiltak.
• Eventuelt.

Ola Blomquist åpnet møtet, presenterte SFF og forklarte hvordan foreningen var oppbygd.
SFF ble stiftet i 1974 og er en medlemsforening i Sacoforbundet SRAT.SRAT er forundet for Akademikere innen Helse, Kommunikasjon og Forvaltning og har ca 12000 medlemmer. SFF har nå over 800 medlemmer.
Det var en gjeng med flyteknikere fra Linjeflyg som var på Tillitsmannskurs hos NFO som startet opp Svensk Flygteknikersförening.

Møtedeltakerne SFF har følgende lokalavdelinger;
• SAS
• Braathens
• Avia Express

SFF har Tillitsmenn i følgende selskaper;
• Priority Aero Maintenance
• Norrlandsflyg
• TUI
• Fly Nordic
• West Air Sweden
• Golden Air
• Scandinavian Medicopter
• Flygvapnet

I 1983 får de egen Flyteknikeravtale.
Etter forhandlingene med
Arbeidsgiverne i 2010 får SFF forhandlingsrett i det riksomfattande “Kollektivavtalen for flyteknikere”. Dette skjedde etter at SFF gikk inn i et forhandlingskartell med det Svenske Transportarbeiderforbundet.

For å bli medlem i SFF må man ha
EASA part 66 licence eller tilsvarende. Medlemmene har flere forsikringer som medlemsfordeler. Blant annet Loss of                                                                         Hele gjengen samlet
License, Liv og ulykkesforsikkring,
pensjonsforsikring ol. Flygteknikerns Värld er SFF´s eget medlemsblad som er blitt gitt ut fire ganger i året helt siden 1976 og fram til i dag.

NFO`s leder Roger Handeland presenterte vår organisasjon for Ola, jan og Joakim fra SFF. Den historien kjenner vi alle og blir derfor ikke referert her.

Møtete blir avsluttet med en hyggelig middag på en av byens restauranter.

Trond Hagen
Leder NFO Studieutvalg