NFO på facebook
Tilbakeskritt for flysikkerheten i Europa
Publisert: 08:05.2012
Flysikkerheten i Europa tar et skritt tilbake etter domfellelse av flytekniker i forbindelse med Helios flyulykken.

En autorisert flytekniker med britisk statsborgerskap ble for kort tid siden dømt til å sone ti år i fengsel av en Gresk rett. Retten mener å ha bevist at fly teknikeren har utvist grov uforstand under utførelse av sitt arbeid med teknisk feilsøking på en Boeiing 737-300 på Kypros.
Boeing 737, Helios

AEI og annen ekspertise innenfor det europeiske flytekniske miljøet mener
rettens avgjørelse er basert på antagelser og stiller seg uforstående til
dommen. Feilsøkingen ble uført av flyteknikere på en line stasjon på Kypros
etter at innkommende flight crew hadde anmerket i flyets log problemer med
en cabin service door during flight. Teknikeren hadde foretatt en cabin
pressure sjekk iaw AMM, uten å ha funnet noe feil.

Retten mener å ha bevist at flyteknikeren viste grov uforstand ved å ikke sette en switch på pressure mode Control pnl. i cockpit tilbake til “auto “ posisjon etter å ha utført en cabin pressure test. Flygerne skulle i henhold til sine sjekklister ha satt denne til auto, og senere sjekket denne.

Videre mener retten at teknikerens handlingen kan knyttes direkte til de problemene som oppsto på neste flight leg, som igjen førte til at flyet styrtet under dramatiske omstendigheter utenfor Athen i Hellas. Alle ombord omkom.

Etter å ha selv lest den offisielle ulykkes rapporten, i tilegg til utdrag fra selve rettsaken, er jeg skjønt enig om at dommen er basert på antagelser og at teknikeren ikke på noen måte kan lastes for det tragiske utfallet denne flighten hadde. Tvert i mot mener AEI styret at den dømte teknikeren utiste god skikk. Vi kan heller ikke se at ansvaret for at posisjonen til flyets cockpit switcher og dermed flyets konfigurasjon er korrekt før flight kan tillegges flyteknikeren. Denne dommen stiller vi oss helt uforstående til og signalene fra andre organisasjoner med blant annet flygende tyder også i samme retning.
AEI mener at en slik syndebukt jakt som denne Greske retten har vist strider mot all fornuft og at vi stiller oss undrende til at slikt fremferd kan foregå i et land som er tilknyttet EU. Vi savner også innblanding fra sentrale EU myndigheter særlig med tanke på EU regulering 996/2010 som stadfester følgende: “The sole objective of safety investigations should be the prevention of future accidents and incidents without apportioning blame or liability”. Dommen er anket, og AEI følger saken nøye med stor bekymring. Vi gjør alt vi kan for å få omgjort denne dommen samtidig prøver vi å støtte opp rundt individet som er involvert.

Technichal Affairs Chairman AEI
Tord Holen