NFO på facebook
Pratt & Whitney Norway Engine Center legges ned
Publiseret: 30.03.2012
Pratt & Whitney Norway Engine Center Sola legges ned, 195 ansatte mister jobben.

Aftenbladet