NFO på facebook
Bransjetur Køln 2012
Publisert: 11.11.2012
EASA” Your Safety is our mission.

Den 3. og 4. oktober 2012 arrangerte Luftfartstilsynet sin femte bransjetur, hvorav dette var den tredje avholdt i Køln, Tyskland. Konferansens første dag ble holdt på Hyatt Regency Hotell, ved elven Rinens østre bredd, mens dag to ble avholdt i EASA`S hovedkvarter bare noen minutters gange unna hotellet.
EASA hovedkvarter i Køln

Dag én ble i hovedsak brukt på
Luftfartstilsynets oppgaver, og dets
samarbeid med EASA. Tema som
hvorfor LT er medlem i Easa,
regelverksarbeid i EASA, hvordan LT
jobber mot og deltar i EASAs
regeverksarbeid, og hvordan LT arbeider     Rinen, det høye bygget er EASA`s hovedkvarter.
mot andre lands luftfartsmyndigheter, ble
omtalt denne dagen.
Det ble mye power point, og alt var nok ikke like interessant for oss teknikere, men skal prøve å gi en rask oppsummering av det mest essensielle.

En prosess som alle kan være med å påvirke er nye regler som kommer fra EASA. Etter at forarbeidet (Programming) til et nytt regelverk er gjort, kommer en fase 2 (Rule Development) der det etter hvert vil komme ut en N.P.A (Notice of Proposed Amendment). Denne har 3 måneders svarfrist, og her kan enkelpersoner, grupper, foreninger og luftfartsaktører komme med innspill.

Etter at NPA er revidert vil det komme et nytt revidert utkast kalt CRD (Comment Response Document) som også kan kommenteres i en periode på 8 uker.

De fleste av oss er kanskje mest vant til å komme med kommentarer der vi er ueninge i en tekst. Det ble imidlertid sterkt oppfordret til også å kommentere det en er enig i. Dette gir et mye bedre grunnlag for de som skal lage regelverket. I noen av de tidligere NPAene som er kommet ut har det vært opp i ti tusen kommentarer, så det er et stort arbeide å sortere og systematisere disse.

EASAs myndighetsområde har vart siden 2002. Nå er det på gang en utvidelse av dette myndighetsområdet, kalt First Extension (2008) og Second Extension (2011). First Extension dekker bl.a.: Luftfartsoperasjoner, sertifisering av flybesetninger inkl. medisinske krav, og tredjelandsoperatører. Som stor innen offshore har Norge fått delta sterkt i arbeidet med dette regelverket, og har fått aksept for mange av sine innspill.
Second Extension omhandler blant annet Lufthavner og luftromskontroll…

Dag to ble i sin helhet viet et besøk hos EASA. Her ble vi godt mottatt, og fikk et innblikk i organisasjonen og hva de arbeidet med for tiden.

Alle presentasjoner fra dag én og dag to finner du her(ekstern side).


Tekst:Petter strand
Foto: Andreas Sundt                                    Øyvind Friis Ottesen Rulmaking officer Operations
NFO Teknisk Utvalg