NFO på facebook
Part 66 kurs på Gardermoen
Publisert: 16.02.2013
Tom Lauritzen fra Luftfartstilsynet holdt et godt kurs i
Part-66. Og jeg håper alle gikk derfra med ny
kunnskap som formidles videre til dine kolegaer og
ledelse.

                            Kursdeltagere
Har du husket å skrive i signatur feltet på ditt sertifikat?
Det har blitt glemt, og skapt masse jobb og etterkontroll
for selskapet og den som har blitt rammet, sertifikatet
er ugyldig uten innehaverens signatur.
Husk det er et verdipapir som NFO fremdeles kjemper
for at skal være et personlig sertifikat, og ikke bare
company autorisation.
Uavhengig av hvilket selskap du jobber for, så tenk litt
på hva din signatur betyr. Hva står
den for: SAFETY FIRST, godt nok, bedriftens kultur.
Diskuter det på din arbeidsplass.
Kursdeltagerne fra NFO og NHAF         
Jeg har skrevet ned noen viktige punkter i hverdagen
som du bør tenke på eller bringe videre inn på din arbeidsplass.

EASA sitt regelverk 2042/2003 består av 4 annekser som vi må følge.
Anneks I er Part –M Flyselskapet.
Anneks II er Part – 145 Flyverkstedet.
Anneks III er Part – 66 Ditt sertifikat.
Anneks IV er Part – 147 Skolen.

Typekurs og OJT
Fra 1.august 2012 må sertifikatet tas i løpet av 3 år, inkludert OJT, fra påbegynt typekurs. Kravene til OJT er justert slik at du gjør beskrevne tasker som en supervisor ser over og kontrasignerer på. Du skal signere på tasken som trainee. I forbindelse med OJT kvitterer Supervisor for jobben.(Supervisor er til stede ifm arbeidet). Supervisor skal ha erfaring, kunnskap og god holdning til faget.
Tom Lauritzen
Den( Supervisor) som signerer på at ”eleven” (Trainee ) har utført de oppgavene/ jobbene som skal gjøres. Skal være godkjent i bedriften. Med andre ord skal det finnes en beskrivelse på hvem som har lov til å følge opp elevene under OJT i bedriften.
OJT og typekurset skal være ferdig gjennomført innen 3 år.

Praksis dokumentasjon, husk også din egen dokumentasjon. Du kan utføre opptil 50% av OJT før typekurset starter og ta resten etterpå.
Ikke glem Logboka: Som vi selger, der bør du føre inn de viktigste oppgavene(taskene)/arbeid som utføres. Fra Part-66 AMC 66A.10 Maintenance experience sheet, den skal føres slik at leseren skjønner hva du har gjort av arbeid.

Militært personell må dokumentere praksisen sin og kan ta sertifikat etter 1 år i sivilt arbeid. Viktig om du har valgt den veien.

Fin side hos Luftfartstilsynet om endringene i Part-66 ang. typekurs og sertifikat, som alle bør gå igjennom, inkludert undertegnede.
Til EASA sine sider, klikk på Continuing airworthiness litt ned på siden. EASA sitt regelverk skal sørge for trygg frakt av passasjerer fra A til B.

Hva er B1 og hva er B2 jobb?
Definering av arbeidsoppgaver for B1 /B2 beskrives i organisasjonens MOE. Når sjekket du MOE, hva beskrives, for eksempel pitot static test, B1/B2?
Tom Lauritzen fra Luftfartstilsynet var foreleser   
CRS
Du kan ikke skrive en CRS om du ikke følger/tilfredstiller disse punktene:
• Part M/ Part 145 sitt regelverk.
• Jobbet minst 6 mnd de siste 2 år.
• Du skal sikre at de du jobber sammen med også vet hva de gjør, du er også ansvarlig for å følge reglene.
• Godt nok språk til å kunne lese, forstå og skrive tekster på engelsk.

Part-66 Sertifikatet skal kunne fremlegges innen 24 timer på forlangende. Du skal alltid ha bedriftens godkjenninger med deg eller lett tilgjengelig via PC. Det kan være en god idè å skrive den ut.

Fra subpart F continuing oversight, Som omhandler muligheten til å bli fratatt sertifikatet. 66.B.500 Revocation, suspension or limitation of the aircraft maintenance licence.

66.B 500 Suspend, Limit or revoke the aircraft maintenance licence
• Dokumentforfalskning for å få AML eller flytype sertifikat.
• Når men ikke utfører det planlagte arbeidet som beskrevet samtidig som man ikke rapporterer tilbake til oppdragsgiver. Mangler man utstyr, underlag, noen deler osv for å kunne fullføre jobben, husk å rapporter dette.
• Manglende retting og rapportering av feil man finner selv.
• Neglisjere vedlikeholdet.
• Forfalskning av vedlikeholdsunderlaget.
• Ved å gi CRS når du vet at arbeidet som får CRS ikke er utført eller du ikke har sikret deg at jobben er gjort (sett over en kollega sitt arbeid).
• Utfører vedlikehold eller gir ut CRS i påvirket tilstand av alkohol eller Narkotika/medisiner.
• Gir CRS når det ikke er i samsvar Med Part-M ,Part-145 eller Part-66.

Til sist vil jeg minne om din plikt til å melde fra om feil og mangler på rutiner, underlag, verktøy, fasiliteter og MOE for eksempel. Skriv avvik om nødvendig.
Til sammen skaper dette en trygg frakt av våre passasjerer fra A til B.
God vakt.

Andreas Sundt
Leder, NFO Teknisk Utvalg