NFO på facebook
Høyesterett sa 5.mars 2013 nei til rabatt på arbeidskraft fra utlandet!
Publisert: 07.03.2013
Tirsdag ble det avsagt dom i Høyesterett som sørger for at utlendinger ansatt i den norske skips- og verftsindustrien må forholde seg til vilkårene i Verkstedoverenskomsten. Verkstedoverenskomsten er nå å anse som almengjørende for bransjen.
Dommen har derved satt et punktum i striden om vilkår for bruk av utenlandsk
arbeidskraft i Norge. Saken har pågått i rettsapparatet siden 24.mars 2009.
Staten, LO og Fellesforbundet har altså vunnet saken i Høyesterett. Bedriftene
og NHO anket saken etter å ha tapt saken i Oslo tingrett 29.januar 2010 og anket igjen etter tap i Borgarting lagmannsrett 8.mai 2012.

Saken omhandler ”sosial dumping” av arbeidskraft i Norge. Det er ganske utrolig og forbausende å se at NHO i denne saken har støttet den tapende part om ”sosial dumping”. Skips- og verftsindustrien vil med dette få høyere lønnsutgifter ved bruk av utenlands arbeidskraft.

Saken viser også at forholdet mellom EFTA-domstolen og EU ikke er helt samstemt innen mange områder. Det har vært forskjellig syn i sakene som har vært diskutert, inkludert denne.

For arbeidslivet i Norge betyr dommen at konklusjonen blir at retten til å tilby tjenester over landegrensene ikke betyr at norske arbeidsvilkår som lønn, utenbystillegg, kost, reise og losjiutgifter kan settes til side. Dette er en seier for norske arbeidstakere.

Hvilke andre konsekvenser får dommen for resten av norsk arbeidsliv? Dette vil nok bli diskutert fremover.

Rune Thuv