NFO på facebook
Nytt fra NFO Lokalavdelinger
Publisert: 27.03.2013
Nytt fra NFO`s lokalavdelinger fremlagt på siste sentralstyremøte.
Nytt fra NFO avd. Widerøe
WF tvistesak, Trouble Shooter; Protokoll fra tvistemøte ble gjennomgått,
partene ble anmodet om å ta saken i lokale forhandlinger. NFO avd. WF lar saken avvente.
Ellers er det mye å gjøre- Det blir kun 1 C-check i Norge i 2013. Største aktiviteten er livsforlengelses programmet på de gamle flyene (80K) og A-checker. Arbeidsstokken består nå av 40 % nyansatte, lærlinger og innleie. Stort fokus på sikkerhet pga flere hendelser og avvik i det siste.

Pensjons ordning blir en overgangordning frem til 2017 da reglene ikke er klare. Pensjonsgrunnlaget vil gå ned fra 65% til 63% i denne tiden.
Salg av WF ikke avklart.
Vi fikk den triste beskjeden at tidligere leder NFO avd. WF Jens Børre Valdal er død.

Nytt fra avd. Norwegian
Innfasing av fly fortsetter, blir 15 stk. i år. Det er lite utfas.
Store utfordringer MCC - IOCC. Part M overtar mye av planning funksjonen, dette gir utslag ved ujevn arbeidsbelastning.

Nytt fra NFO avd. SAS
Har vært drøftelses møter om overtallighet på teknisk skole avdeling i Norge, Sverige og Danmark. Det er skrevet protokoll. Man har lett etter nye stillinger for de rammete. 3 stillinger er løst ved frivillige oppsigelser med der tilhørende avtaler.
Mange på planning og enginering slutter grunnet kommende innstramninger.
For 2013 er arbeidsbelastning og tilgjengelig personale innen NFO område samstemt.
C-Checker har blitt flyttet til Sverige, men personalet blir sysselsatt med nok å gjøre til 2015.
Vi har akkurat fått en ny 737-800.
Amos implementeres i 2015.
WF har opprettet base i Florø, teknisk handles SAS personell.
BGO, SVG og TRD har fått noe tilføring av personell.
Masse omstillinger i selskapet/konsern. WF og SGH til salgs.