NFO på facebook
Luftfartskonferansen - Flysikkerhet og lønnsomhet i et globalt marked.
Publisert: 11.05.2013
Hva skal man si til den tittelen. "Den vi ikke nevner med navn" var til stede og slang påstander i øst og vest, i fjor hadde LT leid inn en god komiker (Lisa Tønne). I år hadde vi en som kunne kunsten å tale sin sak med irsk pub humor. Å ta de på sikkerhet, punktlighet osv er ikke et tema for NFO. Det den enkelte må tenke på er, vil jeg fly med XX eller ikke, pga arbeidsbetingelser i selskapet. I Norge kan vi ta disse valgene, er konkurransen i Norge rettferdig?
Bodøs ordfører Ole HjartøyUttrykket "gi folket brød og sirkus" er noe
jeg ofte tenker på når det gjelder norske
medier. Hvorfor henge seg opp i tlf
regningen til Giske, hva om han tilfører
Norge masse inntekter på sin ferd. Kan
ikke pressen heller fortelle hva
regjeringen/ Giske holder på med.

Politikerne løper rundt å skylder på               Bodøs ordfører Ole Henrik Hjartøy ønsker velkommen
hverandre om noe går galt, kansje de i
stedet burde opprette sin egen havarikommisjon, og komme ned fra sin høye hest å fortelle hva de virkelig vil med norsk luftfart. Skal vi ha norsk luftfart, vi som jobber innen teknisk er mer eller mindre ute allerede, dette kan sammenlignes med bonden som seigpines ut av Norge. Svaret er enkelt, vi kan jo kjøpe alt fra utlandet. KAN VI DET? Kompetanse kan raskt rives ned og fjernes, men det tar betydelig lenger tid å bygge den opp igjen. Så tenk litt på din situasjon og hva kan du gjøre for å opprettholde flysikkerheten på dagens nivå. Vi kan ikke tillate senking av sikkerheten fra dagens nivå. Vi har nådd en grense, som vi dessverre må kjempe for å opprettholde.

Mesteparten av tungt vedlikehold er flagget ut for lengst i en internasjonal verden (dette inkluderer vell egentlig flest fagarbeidere og hjelpearbeidere). Hvor er grunnstammen blitt av, det tunge vedlikeholdet. Vi for håpe Widerøe ikke flagger ut , og at Forsvaret øker bemanningen på tungt vedlikehold(Vi kan bare drømme om det med dagens politikere).
Om du tror et dagens sittende regjering jobber for deg, så tro om igjen. For meg på du stemme hva du vil, for det hjelper ikke. Stemmealternativene er ikke noe å rope hurra for, når vi snakker om vår bransje.

Velkomst ved Bodø`s ordfører
Ordføreren i Bodø Ole Henrik Hjartøy (H) ønsket velkommen til Bodø, flybyen og beredskapshovedstaden i Norge, de anser luftfarten som en viktig bidragsyter i deres region, og det er den og skal fremdeles være. De har  Luftfartstilsynet, Widerøe, flymekaniker skolen og flymuseet, selv om jagerflyene forsvinner. Blir det oljeboring kommer det flere helikoptre også.

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland
Nodeland konstaterte at det var et godt oppmøte, og at neste års konferanse skal gå i Bodø, viktig å holde på tradisjonen. Nodelands synspunkt på tilsyn er følgende: Det er så klart krevende å være tilsynsmyndighet når man jobber i et system som ønsker størst mulig fri konkurranse, samtidig som sikkerhet ”skal” være først. Nodelands syn på fri konkurranse er at jo friere man ønsker den skal være jo mer kontroll må myndighetene føre. Så da må rett å slett LT få mer resurser? Om vi tenker på hva LT har gjordt de siste årene så er jeg imponert. LT har gjennomført en omfattende flyttingen fra Oslo til midlertidige lokaler i Bodø, så til sitt nye ”hovedkvarter”, økt mannskapsstyrken, intern opplæring osv samtidig som de har ført tilsyn med luftfarten.
Vi ønsker Stein Erik Nodeland lykke til, stå på kravene dine, vi ønsker et sterkt og synlig tilsyn.Vi skal ha noe å strekke oss etter.

Samferdselsråd ved EU-delegasjonen i Brussel, Olav Grimsbo, fortalte hvor viktig det er at Europa taler med en stemme for å sikre at vi leverer, hva kan vi levere? litt på det interne markede i Norge. De skulle også styrke ”fair” konkurranse.
Hovedmengden av tungt vedlikehold blir gjort andre steder enn i Norge.

Eurocontrol
Joe Sultana, Eurocontrol, fortalte,om krisene og treningen for å begrense skadene når noe uforutsett skjer. Vulkanutbrudd, krig og terror har gitt de noe å bryne seg på. De regner også med en trafikkvekst som vil passere 2008 tallene en gang i 2014-2016. Nå er det å lære av sine feil noe av det viktigste i luftfarten, noe de har frontet inn i forbindelse med høringer og samtaler med myndighetspersoner. Helsevesenet brukte luftfarten som eksempel på tiltak de gjør for å senke feilbehandling av pasienter. De burde nok se på arbeidstidene til legene samtidig.

SAS
Eivind Roald, Konserndiriktør SAS Norge. Er det mulig å drive luftfart fra Skandinavia - det tror han, men myndighetene må bli mer aktive så det lønner seg å satse i Norge, var det det han mente? SAS ønsker å drive sitt konsept videre med satsing på ”Lounger” og ”fast track”. Han tilbakeviste flere påstander om SAS og Staten. Det SAS har fått av sine aksjonærer er lite i forhold til det som de gir tilbake. Undertegnede har aldri hørt hva staten har fått i utbytte fra SAS, noe må det være. Som Roald sa så betaler SAS store summer til staten i form av avgifter, de er enormt mye større en det de har fått. Det er ikke svensk alt sammen, fordelingen mellom de 3 landene er nokså likt. De har ikke mange gamle fly, de er/ eller på vei til å bli utfaset og de stiller likt med Norwegian på miljøvennlige fly. Ikke nødvendig vis best på avgangspunktlighet men de er best på ankomst punktlighet som er det viktigste.(Best i 2012). Han har stor tro på SAS sitt konsept.

Norwegian
Frode E. Foss, Norwegian, fortalte om kostnadene og viktigheten av å konkurrere i et internasjonalt marked med utgangspunkt i Norge. Der utgiftene fordeler seg som følger i Norge: lønninger utgjør 42% , 42% er fuel og flykostnader, 17% går til airport/atc, handling og salg. De vi konkurrerer mot har andre lønninger og fuel kostnader for eksempel. Det er viktig med norske baser med norsk crew, men like viktig å ha lokalt ansatte på utenlandske baser som Thailand for eksempel. Som Frode sa så var Internasjonal satsing viktig for å trygge de Norske arbeidsplassene de har. De kjøper og satser på miljøvennlige fly, mindre fuel forbruk er viktig for kostnadene og miljøet. De er ”lowcost” i Norge og ligger godt and i forhold til SAS på kostnader, miljøvennlige fly, direkte ruter, puktlighet og det er de som har valgt et levedyktig konsept.

Michael O Leary
Ryanair
Michael O Leary fra Ryanair tok føringen under konferansen og hadde forbrett seg godt under reisen opp til Bodø med et av sine egne fly. O Leary hevdet at Ryanair tilfører økt reisevirksomhet i Norge som europas eneste ”ultra-low cost” selskap. No.1 på on time, færrest kanselleringer, færrest feilsending av bagasje. De har en kostnad på 50 som er low cost. De andre er high cost og ligger på:Easyjet 79, Norwgian 88, SAS 123, Lufthansa 238.

Widerøes Flyveselskap
Adm. Direktør Lars Kobberstad i Widerøe hadde en litt annen vri på sitt innlegg. Fortalte mest mulig om seg selv uten å skylde på andre. En regional operatør i et globalt marked. Widerøe har nådd 79 år i norsk luftfart, og er det eldste flyselskapet i Norge. Han driver også det største norske selskapet når man snakker om antall flyplasser de opererer fra. Kobberstad fortalte at de ikke er subsidiert, men leverer anbud i en åpen konkurranse der antall tilbydere er økende. Widerøe blir også rammet når Norges eksport går ned, mange eksportprodukter produseres ute i distriktene hvor Widereøe har mye av sitt marked. At Norske lønninger er høyere en våre konkurrenter fortalte også han, norsk industriarbeider lønn ligger ca 61% over våre handelspartnere, men på lengre sikt vil dette utjevnes. Widerøe betaler skatter og avgifter, det er jo likt for alle sa  Kobberstad.

Vi for håpe de opprettholder Base
vedlikeholdet sitt, vi trenger alle de            Michael O Leary, legg merke til topplua
vedlikeholdsbasene vi kan få, for å
kunne gi fremtidens Norske teknikere en god grunnutdannelse.

Etterpå var mulighet til å stille spørsmål, men alle gikk til Michael O Leary. Både SAS og Norwegian slang mer eller mindre påstander om hverandre. Men en ting var de enige om og det er at myndighetene må gi de muligheter til å drive sine konsepter i en internasjonal konkurranse, men de støttet vel ikke hverandres konsepter.  Ryanair ville helst at Avinor drar ditt pepperen gror. De ønsker flere private flyplasser, hvor privat er egentlig Sandefjord lufthavn Torp for eksempel, store eiere der er kommunene Sandefjord og Stokke .

Jeg vil anbefale dere å gå inn på denne linken og lese foredragene til SAS, Norwegian, Ryanair osv.

Status for flysikkerheten i Norge
Norske flysikkerhets resultater ble også presentert under konferansen, og vi kan være glade for resultatene. Det er sagt tidligere at LT ønsker flere rapporter fra teknisk, også de som ikke er av alvorlig karakter. Så rapporter inn i ditt system, ev ta opp med din leder hvordan systemet virker, hva som går til LT osv.

Den minst sikre delen av norsk luftfart er innenlands helikopterflygning som dessverre har flere dødsulykker hvert år.

Rapporteringsprisen ble gitt til SAS med følgende uttalelse: «Årets vinner har dokumentert sunn rapporteringskultur over flere år, med bedring også i 2012». Det er Luftfartstilsynets begrunnelse for å tildele rapporteringsprisen 2013 til SAS.Under fjorårets revisjon av NF-2007 bidro selskapet på en svært konstruktiv måte. De har lagt ned et stort arbeid i å tilrettelegge rapportering internt, og de har på en god måte tatt inn myndighetskravene til rapportering (NF-2007) i sitt interne system. Selskapet rapporterer åpent hendelser innenfor det flyoperative området, flyvedlikehold, kabinsikkerhet og bakkeoperasjoner. De har oppnådd en rapporteringsfrekvens for hendelser med lav alvorlighet som er svært god, ikke bare i norsk målestokk, men også i europeisk sammenheng».

Geir Hamre, LT og Rolf Johan Bye, Safetec AS Overleverte en sikkerhetsstudiet for innenlands helikopter og presenterte resultatet, som vi håper kan bli bedre med årene. Størst fare ved ferging, passasjer-, rundt-,  og privatflyging. Disse oppdragene sees som enkle, minst risikofylte og blir ofte utført av de minst erfarne flygerene. En av de som burde sette opp nye krav til operatørene var Staten selv, som var en pris presser i bransjen, de må fokusere på annet en pris.

Samferdsels departementet
Statssekretær Geir Pollestad (SP) var den høyeste politiske representant på konferansen. Han fortalte at luftfarten var viktig for Norge, vi skal ha et godt flytilbud. Stort sett alle når Oslo for å kunne gå i et dags møte. Miljø er viktig og av norges CO2  utslipp på  17 mill.tonn, står innenriksluftfart for ca 1.3 mill.tonn. Geir Pollestad sa at vi skal ha nordmenn ansatt i luftfarten, og at sikkerheten er god.

Fjernstyrte tårn
Fjernstyrte tårn - et kundeperspektiv, direktør Margrethe Snekkerbakken, Avinor. Med levende bilde/lyd og bruk av varmesøkende kamera har de full oversikt over alt som skjer og rører seg på flyplassens områder. Personvern/ overvåking av omkring liggende områder kan nok diskuteres når du kan søke opp og zoome inn. Spørsmålet er hvordan det blir behandlet, tas det opp? Hvor lenge blir det lagret?

Fra Dronekrig til UAV i det sivile luftrom
Seniorforsker Kristin Sandvik, Prio : Et spennende innlegg om droner som kan bli et problem i luftrommet. Og ikke minst ifm menneskerettigheter. Frakt selskaper er de som først kommer til å bruke teknologien, en undersøkelse utført i USA viser at om prisen var lav nok er det en økende tendens til at folk vil setter seg inn i de ”førerløse” flyene. Så likte du Starwars, så er det spennende tider vi er på vei inn i. Vi for håpe at fredsnasjonen Norge investerer i fredlige luftfartøy og tenker på den enkeltes rettigheter. Hva med søk og redning, det ser jeg som en spennende satsings område for droner.

Undertegnede skal forsøke å skrive mindre og oftere om hva som rører seg. Føles dette politisk så er ikke det meningen for dessverre er det ingen som klart og tydelig sier at de satser på OSS.

Andreas Sundt
Leder Teknisk Utvalg
NFO