NFO på facebook
ICAO Air Transport Conference hos Samferdselsdepartementet
Publisert: 14.05.2013
Dette var et høringsmøte, et veldig politisk møte, der det dreide seg om fri konkurranse. Og vi (Norge) er best i klassen, SD har fått til flere gode tilbud til det norske folk fikk vi høre. Vi måtte stå samlet sammen med Europa og sikre våre rettigheter og ikke minst sørge for fair playing field. Nå er Qatar Airways medlem hos NHO, velkommen skal de være. Da for vi håpe de trenger en tekniker en gang i blant på mellomlandingene sine.
Andreas Sundt på Q400

Hva ble sagt fra NFO sin side? NFO stilte spørsmål om politisk ledelse hadde
en plan med tanke på norske arbeidsplasser i denne frie konkuransen. NFO
er bekymret for ytligere utflagging av norske arbeidsplasser, og grunnlaget til
utdannelsen vår og antallet vi utdanner. Hvor skal fremtidens teknikere få den
fra. Du kan ikke bare ta alt fra skolebenken, praktisk erfaring er veldig viktig. Så
når det ikke fins noen steder å få en god faglig utdanning for oss som gruppe,
har Norge fått et problem. Jeg fortalte kort om base vedlikehold som er igjen i
Norge, Widerøe, Lufttransport, og at base på helikopter muligens blir faset ut
av Norge, at vi hadde mistet den siste store aktøren, SAS på Gardermoen.

Dette er en ting som bør settes høyt opp på dagsorden. Det er lett å rive ned
kunnskapen ved å flagge ut, men det kommer til å ta lang tid å bygge det opp
igjen. Jeg tror ikke alle forstår hva et fagbrev en gang i tiden betydde,
arbeidserfaring, muntlig og direkte kontakt med problemer overlevert fra de
som sto midt i problemet. Man fikk praktisk erfaring som gir et godt grunnlag til
å finne feil på flyet som tekniker. For hva er det viktigste jobben vi har? Finne
og vurdere feilen før den blir kritisk for flysikkerheten.

For meg virker det som om vi bør legge mer energi i å forklare hva vi sliter med/ ser for oss av problemer. Hvor var vi i 1998, og hva er situasjonen i dag. Et av problemene våre er at vi ikke slipper så lett til, og vi er en liten organisasjon som drives uten heltidsansatte. Mulig det bare er å legge ned fagforeningsarbeidet, putte alle resurser i AEI, satse på politikk i stedet eller kjøpe en lobbyist.

NFO kan være stolte av å ikke støtte noen politiske syn, vi kjemper for trygge arbeidsplaner (HMS), de enkeltes rettigheter (TK) og ikke minst holde sikkerheten på et akseptabelt nivå i EASA (TU).

Andreas Sundt
Leder Teknisk Utvalg
NFO