NFO på facebook
Mer tilsyn overlates til flyselskapene
Publisert: 16.06.2013
AEI utrykker bekymring for at mer tilsyn overlates fra luftfartsmyndighetene til selskapene selv. Dette kan svekke flysikkerheten når selskapene skal kontrollere seg , ved at hensynet til økonomi kan gå foran sikkerhet.

Les hele pressemeldingen fra AEI