NFO på facebook
Dialogmøte NHO - fagforeninger/Organisasjoner innen luftfarten
Publisert: 05.06.2013
Tidligere i år deltok NFO på et dialogmøte med NHO Luftfart. Tidligere år har det vært dialogmøter mellom kun NHO Luftfart og NFO, med representanter fra lokalavdelingene.
Møtene har vært uformelle med en "løs" agenda om forhold på alle plan innen vår del av luftfarten og de økonomiske rammene rundt luftfarten. Disse møtene har ikke vært referert for å holde takhøyden oppe, og ikke gå inn i direkte forhandlingsdiskusjoner.

Arets dialogmøte valgte NHO å avholde på en annen måte. Alle fagforennger
som er forhandlingsmotpart til NHO Luftfart ble invitert til ett felles møte.
Thorbjørn Lothe, direktør NHO luftfart åpnet møte sammen med Ragne Ekrem.
Vi hadde en presentasjon av alle deltagende foreninger.

Tema var som tidligere at kostnader er for høye og konkurransen fra utlandet er sterk. Dette fikk fra deler av forumet raskt en vridning til at mye skyldes sosial dumping. Dette ble fulgt opp med den store trusselen - de utenlandske billigselskapene som bare ligger å venter på å komme inn på Norske markedet. Undertegnede må bemerke at billigselskapene er her allerede med de tre store Widerøe, Norwegian og SAS, de er billige. Noe av grunnen til at "billigselskapene" ikke alerede er på det norske innenlandsmarkedet må rett og slett være at de ikke ser penger i det. Ikke mange var enige med meg der, men det er nå en realitet.

Seansen ble avsluttet med et gruppearbeid om effektivisering og rasjonalisering av luftfarten i Norge. Gruppene fikk temaer innen disse og vi presenterte resultatene i plenum. Det er ikke lett å finne løsninger for å senke kostnadene.
Lønnsnivå, arbeidstidsordninger og arbeidsforhold er alltid tema, men det er lett å angripe "alle de andre" og aktører som leverer tjenester til luftfarten. Tilsynets jobb, Avinor og andre fikk passet påskrevet og noe med rette. Arbeidstilsynet og riksrevisjon har definitivt noen oppgaver å ta tak i for å beskytte velferdssamfunnet vi har. Vi vet selv om at vår yrkesgruppe har en gruppe som arbeider for minstelønn, uten lovlig tariff.

Det blir ingen konklusjon etter slike møter, mere spørsmål. Vi som arbeider innen luftfart har i alle fall en jobb å gjøre innen dagens luftfart, ved å være talerør for luftens kollektivtransport. Den er landsdekkende, den er miljøvennlig og det er et stort bidrag til verdiskapning i vårt samfunn.

Per Ferskaug
Nestleder
NFO