NFO på facebook
Flyfagkonferansen 2013 hos NHO
Publisert: 22.06.2013
Ragne Eikrem, forhandlingsleder hos NHO Luftfart, ønsket velkommen til konferansen.

Major og feltprest Knut Holm holdt et bra foredrag om bransjens behov for lærlinger og ansatte med gode holdninger. Dette er en av de viktigste egenskapene man trenger i luftfarten, gode holdninger og kunne stole på hverandre.
En tidligere skolekamerat fra Sogn VGS flymek som også var tilstede på konferansen sa bare Heldal, og vi var tilbake på skolebenken et øyeblikk(Holdninger og orden). For de av dere som lurer så løper Heldal rundt fremdeles, og han kommer på 75-års jubileums festen til NFO 31.august
Andreas Sundt


Flyingeniørutdannelsen, ved Universitetet i Agder, ønsket mer engasjement fra
bransjen. De nyutdannede blir plukket til andre næringer.
Heli-One hadde gode erfaringer med ingeniørene fra UIA. Heli-One har EASA
Part-21J godkjent design avdeling som utvikler modifikasjoner og reparasjoner
på store og mellomstore helikoptre globalt. Undertegnede burde spurt om
utflagging av vedlikeholdet påvirker tilgangen på arbeid.

Torbjørn Lothe direktør NHO luftfart fulgte på med deres tanker om våre
fremtidsutsikter. Luftfart er viktig for velferd og verdiskapning, er bærekraftig og
fremtidsrettet, og tar miljøansvar, er areal og energieffektive. Et godt stykke
arbeid fra arbeidsgiver foreningen.

Tom Lauritzen, fra Luftfartstilsynet, holdt bra innlegg om endringene i serifikater
og utdanning fra ICAO til Part-66 som er regulert av EASA. Noe som er fint så alle
skjønner hvor reglene våre blir bestemt, de blir ikke formet på kammerset til regjeringen.

CHC helikopter service fortalte om bransjens behov for lærlinger og ansatte med gode holdninger, som viser ydmykhet og er ærlige, de satser på å ta inn 4 lærlinger i året. Murphys utvidede lov: hvis flere ting kan gå galt, går det galt i verst tenkelig rekkefølge. Dette var en av flere gode innlegg på konferansen.

Det som bransjen kan engasjere seg litt mer i er å skape gode holdninger internt, frem heve de som gjør en ekstra innsats for gode holdninger, bruker regelverket på en fornuftig måte, faglig dyktig. Send en tekniker, fagarbeider, og en lærling til Las Vegas der det konkurreres i rene flyfag.
Mer om konkuransen.
Vinnerne av konkuransen.
Det morsomme er at det foregår noe tilsvarende i Norge/ Europa. http://worldskills.no/ Ble vi fortalt på konferansen. Kom som en overraskelse på meg må jeg innrømme.

Norge satser på ”høyere utdanning” er et enormt feilskjær. Vi trenger alle yrkesgrupper, ikke minst praktisk erfaring, en undervurdert egenskap, det holder ikke med teori om man ikke skjønner hvordan kreftene virker eller at ulykker kommer når man minst venter det. Norge er verdensmestere i å skape frikonkurranse og samtidige tenke at dette kan jeg kjøpe billigere av noen andre. Når en faggruppe/ bedrift er lagt ned på det frie markedskrefters alter, vil det bli vanskelig å starte på nytt og Norge har mistet et viktig konkurranse eller sikkerhets element i AS Norge. Vi vil ha høyere lønn, tjene bedre en alle, men når kornet ikke er til salgs lenger hjelper det ikke med aksjer eller eiendommer i utlandet. SÅ nå håper jeg at de snart våkner fra dvalen, se denne linken der du kan lese noen visdomsord, men Norge, det må handling til, mer enn ord. Staten har også et ansvar, så politikere gå foran som gode eksempler litt lengre enn valgkampen.

En fin konferanse som omhandlet rekruttering av de riktige menneskene til en bransje som krever høy moral og integritet , selv om økonomene kutter alle hjørner som fins så er det vår plikt å si stopp, dette flyet flyr dessverre ikke denne turen. En arbeidsplass der tillit er et av nøkkelordene.
Ønsker alle en fin sommer.

Andreas Sundt
Leder teknisk utvalg
NFO