NFO på facebook
Pressemelding, NFO 75-års jubileum
Publisert: 30.08.2013
Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) feirer lørdag 31. August 75 år (1938-2013). Jubileumet feires med inviterte gjester, æresgjester, pensjonister, medlemmer og ledsagere på Scandic Hotell Fornebu.
NFO 75-års fest
Hotellet er valgt med omhu både med
tanke på plassering og kvaliteter.
Utsikt mot Sjøflyhavna og den gamle
avgangshallen på Fornebu flyplass i
umiddelbar nærhet, setter en god
ramme for en lang flyteknisk historie.

NFO har hatt en lang og brokete
interessant historie med både
medlemskap i LO og YS, men er i dag
en frittstående Hovedorganisasjon for
alle flyteknikere med flytekniske
sertifikater. Organisasjonen har egen
forhandlingsrett på Hovedavtalen.

NFO vil også i fremtiden jobbe for at
det flytekniske miljøet i Norge skal
leve videre under gode
rammebetingelser og avtaler. Herunder dedikere vårt arbeid til å gjøre norsk luftfart trygg, gjennom å delta i fora og møtepunkter der flysikkerhet står på dagsordenen.

Selv om dette ikke er en stor sak, i den norske industrien, så har Norge mistet mange flytekniske arbeidsplasser til utlandet de siste årene., Ddet politiske miljøet har ikke fulgt dette godt nok opp. Dette vil vi jobbe mer med inn i fremtiden.
Det må fortsatt være økonomisk forsvarlig å utdanne og ikke minst bruke norske flyteknikere også de neste 75 år!

Det sittende styret i NFO ønsker alle flyteknikere i Norge, enten de jobber på helikopter, småfly, store fly eller andre flygende objekter, til lykke med jubileumet!
Med hilsen

Roger Handeland
Leder,
Norsk Flytekniker Organisasjon