NFO på facebook
Kjos og teknikere
Publisert: 17.10.2013
I slutten av forrige uke kom Bjørn Kjos med uttalelser til nyhetsbyrået Reuters om teknikere og Dreamlinere.
Kjos sa at Boeing Gold Care vil lønne seg fordi Boeing er de beste til å vedlikeholde Dreamliner. Det han ikke nevnte var at Boeing igjen kjøper disse tjenestne hos andre. På Arlanda og Gardermoen er det NAYAK Aircraft Service som gjør jobben.
Å ha andre teknikere å gjøre jobben ville være som å ha mekanikere som er
vant med biler fra 1995 til å reparere biler fra 2013, sa også Kjos, men at det
kan la seg gjøre, men det ville kreve opplæring.
NFO tar sterk avstand fra at Kjos henviser til gamle og nye biler.

Det Kjos ikke sa var at det ikke tok noe kortere tid å utdanne NAYAK`s
teknikere, så hvis Norwegians egne teknikere hadde blitt sendt på kurs da
NAYAK`s teknikere ble sendt på kurs ville de vært minst like kompetente på Dreamliner som NAYAK`s teknikere.
Norwegians egen tekniske avdeling, som Kjos er øverste sjef for, har fått skryt av EASA, Luftfartstilsynet og ikke minst Boeing, for sin enormt effektive 737 organisasjon, så at de ikke skulle være gode nok til å utdannes på Dreamliner faller på stengrunn.
Akkurat samme reglene, samme krav til kursing, gjelder alle organisasjoner og teknikere som skal drive flyvedlikehold i Europa, uansett hvem de jobber for.
NFO tar avstand til alt som har med å leie inn egne selskap med ansvar for hele den tekniske delen i et flyselskapet. Med dette mener vi ikke at NAYAK ikke er kompetente.

Hele artikkelen med intervjuet med Kjos.
Qatar Airways kjøper Line vedlikehold på Dreamliner på Gardermoen hos SAS, som har hatt teknikere på Dreamliner kurs.

Jan-Kristian Hansen
INFO
Norsk Flytekniker Organisasjon