NFO på facebook
Bransjetur til Eurocontrol og Norway house i Brussel
Publisert: 08.11.2013
Vil først takke Luftfartstilsynet ved Marit Kvarum og Tor O. Iversen. De sørget for et bra program, som flere fra luftfartsnæringen burde delta på, innkludert politikernes samferdselsrådgivere. Det viktigste sett fra NFO sitt ståsted er å lære noe nytt, treffe andre aktører og skape kontakt. Slik at vi sammen kan sikre norsk luftfart gode arbeidsvilkår.
Andreas ved Eurocontrol
Det er også hyggelig å treffe folk fra
Samferdselsdepartementet, jeg synes
det er synd at ikke flere fra den siden
møter opp. De har mange
kunnskapsrike ansatte som holder en
stø kurs uavhengig av politikerne. Selv
om vi ikke nødvendigvis er enig i sakene
de jobber med. I dagens medier har
enkelte politikere havnet i søkelyset pga.
kontakter fra tidligere jobb, men jeg spør
meg nå litt selv hjelper det med ½ års
”karantene” før de stuper inn i et lobby
firma. De er ikke så glemske at alle
kontaktene de fikk i politikken plutselig
forsvant.

Eurocontrol i Brussel var et utrolig stille med tanke på alle flybevegelsene de administrerer.
Eurocontrol omfatter EU, minus Estland, i illegg til: Norge, Sveits,Ukraina, Moldova, Armenia, Albania og alle land i det tidligere Jugoslavia. Alle flightplans i landene som er med i Eurocontrolsamarbeidet skal godkjennes av Eurocontrol før flyet kan ta av. Eurocontrol har oversikt over alle restriksjoner og ”trafikkregler” i luftrommet, slik som bestemte luftkoridorer med forskjellig høyde i forskjellige retninger, områder stengt for trafikk pga. militær aktivitet osv. I tillegg styrer de at det ikke blir for mange flyvninger i noen enkelt sektor for å unngå forsinkelser, blir det planlagt for mange flygninger gjennom et område blir fligtplanen endret før den sendes tilbake. De kan også regulere med slot tider for å unngå for mange fly i et område på en gang. Det er i snitt litt over 26 000 flighter som skal godkjennes pr. dag. Ca 88% av disse godkjennes elektronisk, de resterende må sjekkes manuelt, noen blir endret og så godkjent eller så sendes de tilbake til flyoperatøren med forslag om endringer.¨

Det jeg la merke til var hvor stor plass de hadde rundt seg, med flere ”grupper". Det skaper så klart mindre forstyrrelser mellom medarbeiderne, HMS i praksis, ikke noe bøttekott der nei. Data teknikerne som sørget for driften av rommet satt der også, slik at responstiden er rask ved feilretting.
Dag to ble vi ønske velkommen av ambassadør Atle Leikvoll i Norway House, som han av forstålige grunner er stolt av. Olav Grimsbo som er transportråden ved den norske EU delegasjonen, fortalte at hovedoppgaven er å representere regjeringen, fange opp hva som foregår og rapportere, være et talerør for norske interesser, formidle posisjoner, informere til ulike brukergrupper. De hadde også fått en ny person å forholde seg til, med europaminister Vidar Helgesen. Det er muligens på tide at regjeringen satser på Norge i Europa. Da snakker ikke jeg om å melde oss inn, men å sette fokus på norske interesser i Europa. Luftfartstilsynet burde også deltatt i Workgroups i forbindelse med regelverksendringer i luftfarten. Regjeringen må satse på luftfarten om vi skal ha en bærekraftig norsk luftfart.

Vi besøkte også den svenske transportråden Jacob Calmeyer som ga et innblikk i regelendringer. Og hvor mye tid som ble brukt på det, enkelte ganger ble alt bare lagt til side og puttet i en skuff etter 2 år. Regel endringer er en tålmodighets prøve, noe vi i NFO også opplever i Norge og internasjonalt igjennom AEI.

Tilbake i Norway House fortalte Øyvind Hallquist om European Aviation Safety System, og Olivier Ferrante fortalte om lærdom etter ulykker, ulykkes og hendelses etterforskning. Det siste fikk jeg dessverre ikke med meg pga flyavgangen og jeg skulle gjerne ha spurt Olivier hvordan de så på Helios og Spanair ulykkene, og følgene for de ansatte som ble straffeforfulgt.

En representant for den norske EU-delegasjonen har skrevet en artikkel, hvor blant annet undertegnede ble intervjuet.

Luftfartstilsynets linker til presentasjonene fra turen.

Andreas Sundt
Teknisk Utvalg
Norsk Flytekniker Organisasjon