NFO på facebook
Feller i AFP ordningen
Publisert: 16.11.2013
Tariffkomiteen i NFO vil gjerne presisere at etter at den nye AFP ordningen trådte i kraft 1. januar 2011, har og vil, enkelte NFO medlemmer fått, og vil få avslag på ny AFP. Ordningens verdi for en tekniker med normal levealder, vil være rundt 1,5 mil. Den vil også være en økonomisk forutsetting for de fleste som vil gå av med pensjon før fylte 67 år. Selve vedtektene trådte i kraft ca et halvår før ordningen, 1. mai 2010.
Pensjon?

Vedtektene for ordingen er omfattende og strenge. Ordningen har anke og
klagemuligheter, men gir ikke rom for forhandlinger der vedkommende ikke
tilfredsstiller vedtektene.
Vedtektene er flytende og revideres ofte, så det er vedtektenes vilkår ved
vedkommendes fylte 62 år, og til vedkommendes uttakstidspunkt som gjelder.
Ordningen har strenge krav for andre inntekter enn lønn i tre år før uttak, som
utbetalt pensjon, ventelønn, eller annen ytelse fra nåværende eller tidligere
arbeidsforhold, uten motsvarende arbeidsplikt. Er denne summen etter dagens regler over 1,5G i året, har man ikke rett til AFP. Det er også snakk om grønne, gule og røde inntekter, hvor gule og røde inntekter ikke kan overstige grønne inntekter. Er du i tvil, ta kontakt med NFO, din bedrift, eller les vedtektene.

Harald Elstad, pensjonsekspert i bladet Vi over 60, viser til at man faktisk skal ha hatt litt flaks i livet og på arbeidsmarkedet, og spesielt på slutten av yrkeslivet, for å få ny AFP. Overskriften på hans innlegg er: Privat AFP et lotteri; En bagatell kan gjøre at du taper hele ekstrapensjonen. Les mer her.

Søknaden vil også bli avvist hvis arbeidsgiver ikke har ført Arbeidstakerregistret riktig. Fellesordningen for AFP sjekker søkerens ansettelseshistorie. Er det mangler her mister man retten til AFP. Det er krav om at arbeidstaker har vært ansatt i tariffbundet bedrift i syv av de siste ni årene ved fylt 62 år, inklusive ved og i de siste tre årene forut for uttak av AFP. Samt at man er ansatt i en AFP bedrift på søker tidspunktet. Man kan altså ikke søke om AFP dagen etter avgang. For øvrige vilkår vises det til AFP- ordningens hjemmeside.

Trond Hedsten
Tariffkomiteen
Norsk Flytekniker Organisasjon