NFO på facebook
AEI Kongressen 2013
Publisert:20.11.2013
AEI - Aircraft Engineers International Kongress 2013, som foregår denne uken i Melbourne, Australia, åpnet offisielt i dag den 20.november 2013.

Årets kongress, som ble åpnet av Paul Cousins fra ALAEA(Australian Licenced Aircraft Engineers Association) er den 41. i rekken av kongresser som er arrangert.
Paul Cousins
Kongressen samler organisasjoner for
flyteknikere fra selskaper over hele
verden. Hovedformålet er
sikkerhetsarbeid innen flyvedlikehold.
I alt er det pr dags dato 42
medlemsorganisasjoner som er
tilsluttet AEI.

I åpningstalen til Paul Cousins kom han
inn på hvor viktig arbeidet til sertifiserte
flyteknikere i lokale selskaper verden
over er, overfor flyselskaper og
passasjerer, og han ønsket alle
deltagere velkommen til årets kongress     Paul Cousins
i Australia. Leder for AEI, Robert Alway,
takket den australske organisasjonen ALAEA for alt arbeidet med å arrangere årets kongress. Han viste også til den uheldige økningen av antall hendelser og ulykker innen sivil luftfart.

Generalsekretær Fred Bruggeman viste til siste års historie og kom inn på de viktige sidene hvor effektivitetskravet og presset om forenklinger av rutiner innen fly industrien kan ha negative effekter, også på lengre sikt. Det ble uttalt at ansvaret til sertifiserte flytekniker antagelig må klargjøres og klargjøre viktigheten av at denne kompetansen og sikkerhetssystemer fornyes fra tid til tid. Flyselskapenes krav innen part M og 145 må alltid være tydelige i selskapenes fastsatte rutiner, for utførelse av planlagt flyvedlikehold og ikke minst for feilrettingen av uplanlagte feil på fly som er i drift.

Generalsekretæren i AEI viste til mange alvorlige bekymringer om praksisen som er i mange flyselskaper.

Disse kan omfatte:
1 . Fjerne sikkerhet begrepet Sjekk og re-sjekk, og dermed redusere nivåer av gjentatte anmerkninger.
2 . Opplæring blir redusert til nivåer så lave at nylig sertifiserte flyteknikere må læres grunnleggende ferdigheter de burde ha lært på
skolen, av sine kolleger på jobben.
3 . Kritisk flyvedlikehold utføres med ikke nok antall teknisk kvalifisert personale til stede.
4 . Flyselskapene har vist en økende trend av bruk av midlertidig kontrakt ansatte som ikke har noen lojalitet til flyselskapet, og hvis
kvalifikasjoner og erfarings nivåer er ofte veldig tvilsom.
5 . Et stort flertall av utført vedlikehold er ikke lenger overvåket og kontrollert av sertifisert flyteknisk personell.
6 . Outsourcing kan være (og er tydeligvis) noe som brukes av umoralske flyselskaper for å omgå kontroll av kritiske flysystemer.
7 . Nye progressive vedlikeholdsprogrammer splitter opp store overhalings aktiviteter over i mindre pakker som kan administreres i
     løpet av en nattstopp, dette skaper problem med tilsynet av flyet, er ikke tilstrekkelig grunnet tiden, og kvaliteten på arbeidet kan bli
     deretter.
8 . Uklare regler slik at ekstraordinære nivåer av fleksibilitet oppstår.
9 . Resultat av flyets sikkerhet blir dermed drevet fra toppen av selskapet.
10 . Myndighetene ”vasker” sine hender for ansvar ved at flyselskapene settes til selvregulering på bekostning av sikkerheten.

Rune Thuv
INFO komiteen
Norsk Flytekniker Organisasjon