NFO på facebook
Forslag til ny tjenestepensjon
Publisert: 05.12.2013
Regjeringen fremmer forslag til ny tjenestepensjon basert på utredninger fra Banklovkommisjonen. Det foreslås også å endre knekkpunktet i innskudd i innskuddsordningene, og det vil bli høyere maksimalsatser for innskudd. Ytelsesordninger vil foreløpig kunne bestå.
Det er planlagt behandling i Stortinget om ny tjenestepensjon fra den 5.desember 2013, basert på innstillingene fra Banklovkommisjonen og senere behandlet i Departementet.

Endringene er ventet å tre i kraft fra 01.januar 2014.

Rune Thuv
INFO Komitèen
Norsk Flytekniker Organisasjon