NFO på facebook
AEI kongressen i Melbourne
Publisert: 10.12.2013
For aller første gang fikk jeg som TU- representant i NFO æren av å få være med som observatør på den årlige AEI (Aircraft Engineers International) kongressen avholdt i Melbourne, Australia.
Kongressen varte i 4 dager der flyteknikere fra hele verden deltar med et mål for øyet, nemlig å sikre flyteknikeres rettigheter, autorisasjoner og ikke minst anerkjennelse for det kontinuerlige kvalitetsarbeidet vi utfører.
Paul Cousins

Innholdet i kongressen dreide seg nemlig om hvilke utfordringer flyteknikere
verden rundt står ovenfor i en flybransje i stadig økende press, der krav om
kostnadskutt står sentralt. Det ble diskutert en rekke temaer, som for
eksempel progressivt vedlikehold (oppsplittede C-sjekker utført på line), som
ofte blir gjort på tider av døgnet hvor ”fatigue” er en reell fare . Outsourcing og
dets følger som fall av kompetanse og rekruttering var også et tema som fikk
mye oppmerksomhet, i tillegg til ”Telefon-maintenance”- Der pilotene selv
utfører ”maintenance off the record” – for å få flyet tilbake til homebase. Dette
er noen av emnene som ble drøftet.

AEI sin rolle er å representere og jobbe for interessen til flyteknikere verden
rundt og ikke minst sikre den høyeste graden av sikkerhet i bransjen. Fra den
norske delegasjonen sitter Tord Holen fra SAS, som AEI´s Technical Affairs
Committee Chairman (ATAC) og gjør en nevneverdig jobb. Det er inspirerende
og se hvor engasjerte representantene i AEI er. Selv om jeg må innrømme jeg
ikke visste mye om AEI før jeg reiste ned, kan jeg trygt si jeg er sikker på at
Paul Cousins fra arrangørorganisasjonen ALAEA
deres engasjement hjelper vår situasjon.
motar en flaske norsk Aquevit fra NFO

Bak kulissene arbeider de tett sammen og er blant annet med i ulike ”working-groups” i EASA for å bearbeide et regelverk med sikte på økt sikkerhet, og ikke minst for å synliggjøre flyteknikerens nødvendighet i bransjen. I disse gruppene sitter også representanter fra flyselskapene som kjemper for sine saker, for eksempel økt økonomisk inntjening og kostnadskutt. Her spiller AEI og fagforeninger, ikke minst du og jeg, en stor rolle for å ivareta våre rettigheter og ikke minst flysikkerheten.

Kongressen belyste også hvor viktig avviksrapportering er. Dersom avviksrapportering ikke tas seriøst, vil myndigheter og selskapene tro at alt går på skinner, og dermed ha som mål å kutte ytterligere på kostnader. Vi på gulvet vet godt at det finnes avvik av ulik karakter, og utfallet av å bypasse kvalitetssystemet undergraver ikke bare flysikkerheten. Den undergraver også yrket vårt, tilliten vi får, og på lengere sikt flyteknikerens kompetanse- og karriereutvikling.

Lange og intense kongressdager gjorde inntrykk på meg som flytekniker. Derfor var det viktig for Roger Handeland, Andreas Sundt, Tord Holen og meg og få luftet tankene med en kjøretur langs Melbournes kystlinje. En herlig gjeng på tur!

Følg AEI på facebook, eller besøk deres nettside for mer informasjon.

Leroy Lobo
Teknisk Utvalg
Norsk Flytekniker Organisasjon