NFO på facebook
Progressivt vedlikehold
Publisert: 31.12.2013
I NFO sammenheng har det i det siste året vært mye snakk om progresivt vedlikehold, større sjekker som deles opp i små pakker som tas på nattstopp. På nattsopp er det svært begrenset med tid til å utbedre snag som oppdages på inspeksjoner, og få eller ingen støttefunksjoner som ingeniør er tilgjengelig.
Airbus A319
EasyJet har på sine A320 kjørt alt
oppdelt i småpakker på natt, frem til
flyene er 6 år gamle. Så har flyene blitt
tatt inn på en "layover check" som tar ca.
2 uker, og så kan flyene gå i 6 år med
småpakker igjen. Før flyene er 12 år
gamle har EasyJet skiftet dem ut. Nå
vurderer EasyJet å gå over til
tradisjonelle C-sjekker i stedet for
småsjekkene på natt. Dette har delvis
sammenheng med at de vurderer
flyflåten sin, og om de skal beholde
flyene etter at de har passert 12 år, da er det vanskelig å kjøre med småsjekker pga. oftere struktur inspeksjoner som tar mer tid enne man har på natt, og at man forventer flere findings desto eldre flyene blir.
EasyJet vurderer også tradisjonelle c-sjekker om de kjøper nye fly.