NFO på facebook
Månedsrapport fra HMS
Publisert: 10.02.2014
22.januar var HMS-leder på frokostmøte hos SBDL i Vika, Oslo.
Tema var «Lovendringer som trer i kraft fra 1. januar og som får betydning for norsk arbeidsliv.» Artikkel vil komme etter hvert på nfo.no
22.januar i år deltok jeg og NFO Leder, Roger Handeland på et møte med Luftfartsdirektør, Stein Erik Nodeland, hvor Luftfartstilsynet ønsket å få synspunkter på dagens flysikkerhet.
Er dagens flyindustri i Europa overregulert? Er myndighetene i dag godt nok organisert? Er det behov for tettere integrering mellom EASA og nasjonale myndigheter? Hvordan blir regelverksutviklingen i fremtiden? Hva mener flybransjen? Hva slags tilsyn skal man ha? Ønsker man at selskapenes økonomi skal være med å bestemme flysikkerheten til de enkeltes selskaper? Det var mange gode spørsmål som ble stilt, som åpenbart også bør fremlegges for politikerne i de 44 medlemslandene European Civil Aviation Conference (ECAC) representerer, og som igjen er medlem av International Civil Aviation Organization (ICAO), som i dag har 191 medlemsland.

Har svart på 2 høringer de 2 siste månedene:
«Forslag om videreføring av midlertidig forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven §10-8 fjerde ledd for flygeledere.» Innlevert Arbeids og Sosialdepartementet, desember-13.
«Høring av forskrift om sertifisering av flyplasser mv.» Innlevert Luftfartstilsynet(LT), januar-14.

For tiden ser vi på 2 høringer fra LT, med høringsfrister på 28/2 og 1/3.( Høringer – Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder. - Endring av regelverk på securityområdet.)

Frode Husnes
Leder HMS Komiteen
Norsk Flytekniker Organisasjon