NFO på facebook
Olav Grønskar, en legende i SAS
Publisert: 04.04.2014
I disse dager kommer det ut en bok det kan være interessant å ta en nærmere titt på. Boken om Olav Grønsker er egentlig en bok om norsk sivil luftfart i perioden 1939 og til 1986.
Olav Grønskar begynte i 1939 som 18
åring i Det Norske Luftfartselskap, Fred
Olsen og Bergenske A/S. Første jobb
besto i å merke og frakte
passasjerenes kofferter ut til flyene på
Fornebu.
Etter et opphold under krigen var det
tilbake til DNL hvor Olav Grønskar var
sentral i å bygge opp DNL sitt rutenett i
Norge og å lære opp persjonell på
linjestasjonene. Både med sjøfly og
senere landfly. Han fløy med som Flight
Clarq, eller det som ville bli kall flygende
redcap i dag.
DC-3 Dakota på isen ved Lillehammer        
Nord Norge var en utfordring værmessig,
spesielt med sjøfly. Det verserer mange historier fra den tiden hvor pionerånden rådet. Man måtte improvisere. Ekstra fart på seg fikk de engang de hadde fortøyd Junkeren i en markeringsbøye for miner på havna i Hammerfest. Også Europa sto på menyen etter krigen. Lufthansa fikk ikke lov til å fly og DNL var en periode det største innenriksselskapet i Tyskland med omfattende trafikk. Forside av bok om Olav Grønskar

Boken har mye stoff om både Ju52, Sandringham, Dakota og Metropoliten. Den siste som en trofast sliter på Nord Norge rutene. Olav Grønskar var sjefsklarer og leder av SAS sitt flykontor (senere dispatch) helt til han gikk i pensjon i 1986. Han fyller 92 år i mai.

Boken er skrevet av flyhistorikeren Rob Moulder på oppfordring fra SAS Museet på Gardermoen. Boken kan bestilles på www.europeanairlines.no/webshop og koster kr 150.- + frakt.

Knut Grønskar