NFO på facebook
Nytt fra NFO lokalavdelinger
Oppdate: 09.05.2014
Nytt fra NFO lokalvdelinger fremlagt på siste sentralstyremøte.
Nytt fra NFO avdeling SAS
Vårens lønnsforhandlinger for instruktører er så vidt startet. Disse fortsetter når
de sentrale forhandlingene mellom NFO og NHO Luftfart er ferdige.
Reguleringer vil normalt gjelde fra 1.april i år. Antallet instruktører dette gjelder i år er få.
Lokale forhandlinger for øvrige flyteknisk personell starter som kjent til høsten igjen, rundt 1.oktober.

SAS har valgt å benytte personlig logg bok for teknikere i dokumentasjonssystemet.

Selskapet prøver å få forhandlet frem koordinerte arbeidsplaner for noen stasjoner på linjenettet i Norge og basen OSL for å blant annet lette avløsninger. SAS ved BGOOM får økt produksjonsvolum fremover.

Tjenestepensjoner i Norge har endret seg på grunn av både nye regler og endrede valg. Det er viktig å ha fokus på pensjonsspørsmålene og endringene. NFO avd SAS har arbeidet for at flere foreninger bør samarbeide om dette arbeidet. Banker og forsikringsleverandører har mange forslag som kanskje de ansatte ikke er tjenlig med. Viktig med fokus!

Ellers så er det viktig at man står samlet i spørsmål om utflagging av arbeid og innleie av arbeidskraft, enten den er regulert eller ikke. I Norge finnes det pr i dag ingen ”plattform” for vilkår eller lønn innen vår bransje. Almengjøring av tariffavtaler er derfor et redskap av flere tiltak som bør ses på, i tillegg til samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Nytt fra NFO avdeling Norwegian
Fortsatt flere fly som fases inn enn fly som fases ut.
Det har vært endringer i ledelsen i selskapet.
Piloter og kabin ansatte er skilt ut i egne selskap. AOC Norwegian Air Shuttle skal bort på sikt. Man opererer nå med flere AOC. Pr. nå er NFO avd. NAS største fagforening i Norwegian, og vil følge godt med i interne utvalg og beslutnings prosesser.
Ansatte i Danmark har fått en utfordring hva gjelder skattespørsmål.

Nytt fra NFO avdeling Widerøe
Situasjonen for NFO og resten av teknisk hos Widerøe er i utgangspunktet svært god. Vi har mye arbeid og ansetter lærlinger, fagarbeidere og teknikere for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft samt demme opp for den naturlige avgangen vi har i årene fremover.
Vi holder fortsatt på med 80K prosjektet (økt levetid på Dash 8-100), og vil sannsynligvis være ferdig med dette i midten av 2015. Når disse flyene er ferdig modifisert øker levetiden med 7-10 år alt etter bruk. Fra slutten av 2014 går vi fra to 80K linjer samtidig, til én linje. Overskytende kapasitet hos oss blir brukt til å ta tilbake C-sjekker som har vært satt ut pga 80K prosjektets arbeidsmengde.

Samtidig er arbeidet med å finne en erstatter til -100 i gang. På tross av fremtidige endringer i størrelsen på enkelte rullebaner, er det fremdeles kortbanemarkedet som er vår hovedgeskjeft. Hvis vi ønsker å betjene dette i fremtiden må vi finne en erstatter for våre -100 maskiner, som er de eneste som har egenskaper egnet til slik flyving.

Våre nye eiere med Torghatten i spissen er i ferd med å sette sitt preg på WF, og en ser for seg å kutte i kostnader for å øke konkurranseevnen. I denne sammenhengen er vi i dialog med selskapet for å se om det er områder vi kan effektivisere på.