NFO på facebook
Tariffkomiteen informerer før Hovedoppgjør. 20. og 21. mai 2014
Publisert: 13.05.2014
Tariffkomiteen har i sammen med Sentralstyret, Sekretariatet, og Lokal avdelingene siden sist høst forberedt revisjon både av Hovedavtale og Overenskomst. Hovedavtalen har revideringsdato 1.januar 14. NFO har alt klart, og venter på møtedato hos NHO.
Svartboka
Hovedavtalen skal være lik for alle Hovedorganisasjoner, slik at for NFO er det
å sikre at vi får med alle forandringer som gjøres, inn i vår avtale. Hovedavtalen
gjelder i fire år, og det er ikke snakk om mekling eller streik i denne
sammenheng.

Overenskomsten revideres hvert andre år, med et såkalt Mellomoppgjør for å justere lønn etter ett år. Revisjonsdato er 1.april. I år er det Hovedoppgjør, og det merkes i media ettersom de forskjellige forbundene er inne til forhandlinger med NHO. Mange må avbryte forhandlingene uten å komme til enighet. Da blir neste steg mekling hos Riksmekleren, med tidsfrist på enighet, og som kan ende med konflikt.

NFO har fått 20. og 21. mai som forhandlingsdatoer med NHO. NFO hadde intern Tariffkonferanse på Gardermoen 24. april. Da er det Tariffkomiteen og Sentralstyret som setter opp de endelige revisjonspunktene som skal tas med til forhandlingene med NHO, det blir videre satt opp forhandlingsutvalg, forhandlingsleder, og mandatet til utvalget.
Hvordan utfallet av forhandlingene vil arte seg vil tiden vise. Tariffkomiteen ber medlemmene følge med for informasjon på NFO sidene, og fra sine Lokale avdelinger.

Trond Hedsten
Leder NFO Tariff Komitè